Školenie CorelDraw - pokročilý

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je aby absolvent zvládol pokročilú prácu v prostredí Corel Draw. Absolvent dokáže efektívne využívať dostupné možnosti prostredia Corel Draw. Dokáže vytvárať zložitejšie objekty pomocou vektorovej grafiky. Vie použiť pokročilé efekty na objekty. Pozná možnosti kombinácie vektorovej a rastrovej grafiky pre vytvorenie jednotného materiálu. Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú efektívne pracovať s vektorovou grafikou v prostredí Corel Draw. Uplatnenie môže nájsť najmä pre grafikov a pracovníkov v oblasti reklamy a propagácie. Vstupné požiadavky: Absolvovanie kurzu Windows - základy (resp. znalosti práce vo Windows na danej úrovni). Absolvovanie kurzu Corel Draw - základy. Vhodné sú základné znalosti práce s Wordom. Obsah kurzu:

OVLÁDANIE PROSTREDIA

 • klávesové skratky – rozšírené možnosti použitia

INTERAKTÍVNE NÁSTROJE

 • obálky, vysunutie, tieň
 • priehľadnosť, výplň
 • deformácie a tvarové prechody

PRÁCA S OBJEKTAMI

 • nástroj nôž a guma
 • spájanie objektov, prienik objektov
 • orezanie objektov

EFEKTY PRI PRÁCI S OBJEKTMI

 • perspektíva, kontúra
 • šošovka a jej využitie, nástroj Power Clip
 • kopírovanie, klonovanie a odstránenie efektov
 • úpravy farieb – jas, kontrast, intenzita

PRÁCA S RASTRAMI

 • prevod vektorovej grafiky na raster
 • vloženie rastrovej grafiky a možnosti jej kombinácie s vektormi
 • upraviť, prevzorkovať a previesť raster
 • zväčšovanie rastrov
 • maska farieb rastrov
 • efekty pre rastre

PRÁCA S TEXTOM

 • viacstránkový a viacrámčekový text
 • použitie jazykových nástrojov – pravopis, gramatika, tezaurus, automatické opravy
 • nastavenie predvolieb pre prácu s textom

ZOBRAZENIE DOKUMENTU

 • správca zobrazenia – možnosti definovania si rôznych pohľadov
 • jemné riadenie parametrov zobrazenia

MANIPULÁCIA S OBJEKTAMI

 • špeciálne metódy výberu objektov
 • spôsoby duplikácie objektov
 • klonovanie objektov

FARBY A VÝPLNE OBJEKTOV

 • pokročilá práca s výplňami
 • prehliadače a farebné modely – CMY, CMYK, RGB, HSB, HSL
 • zlučovače, súlady a miešacia plocha
 • súlady farieb
 • pokročilá práca s farebnými prechodmi
 • tvorba užívateľských vzorov

EDITÁCIA KRIVIEK

 • elastická editácia, uzatváranie, otváranie a spojovanie kriviek
 • zarovnávanie kriviek, druhy uzlov a práca s nimi
 • krivkové a úsečkové segmenty krivky

PRACOVNÉ PROSTREDIE

 • formát a usporiadanie stránky, konfigurácia pracovnej plochy
 • nástroje a ich nastavenia, úprava menu, paliet, roletiek
 • prednastavenia dokumentu

PRÁCA S VRSTVAMI

 • čo sú vrstvy, možnosti ich použitia
 • vytvorenie novej vrstvy, usporiadanie objektov vo vrstvách
 • nastavenie vlastností vrstiev, práca s predlohou

TLAČENIE

 • príprava na tlač – ukážka pred tlačením
 • prispôsobenie veľkosti objektov a ich poloha pri tlači
 • rozvrhnutie archov, nastavenie orezových značiek
 • separácia farieb, príprava dokumentu na osvit

KÓTY A KÓTOVANIE

 • vodorovné, zvislé a šikmé kótovanie
 • tvorba odkazov, kótovanie uhlov, spojovacie čiary

EXPORT A IMPORT DÁT

 • import súborov – vektor, raster, text
 • export súborov

ZÁVEREČNÝ TEST ZNALOSTÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk