Školenie CorelDraw - základy

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je, aby absolvent zvládol základnú prácu v prostredí Corel Draw. Absolvent ovláda prácu s najpoužívanejšími nástrojmi a voľbami prostredia Corel Draw. Dokáže vytvárať ľubovoľné objekty pomocou vektorovej grafiky. Pozná nástroje na presné polohovanie, zarovnávanie a vrstvenie objektov. Vie nastaviť požadované obrysy a výplne objektov a použiť základné efekty na objekty. Dostupné znalosti vie skĺbiť na vytvorenie reklamných letákov, vizitiek, inzerátov a pod. Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať základné vedomosti a zručnosti práce s vektorovou grafikou v prostredí Corel Draw. Uplatnenie môže nájsť najmä pre pracovníkov v oblasti reklamy, propagácie a pod. Vstupné požiadavky: Absolvovanie kurzu Windows - začiatočník (resp. znalosti práce vo Windows na danej úrovni). Vhodné sú základné znalosti práce s Wordom. Obsah kurzu:

OVLÁDANIE PROSTREDIA

 • klávesové skratky, nástroje a plávajúce roletky
 • pripravenie pracovnej plochy

KRESLENIE ÚSEČIEK A KRIVIEK

 • nástroj ceruzka a jeho možnosti
 • voľné kreslenie od ruky, kreslenie úsečiek a lomených čiar
 • kreslenie uzavretých obrazcov
 • možnosti presného kreslenia – pravítko, mriežka, vodiace lišty
 • kreslenie v Bezlerovom režime
 • ručné pero

KRESLENIE ZÁKLADNÝCH TVAROV

 • kreslenie obdĺžnika, štvorca, kružnice a elipsy kreslenie z rohov, zo stredu
 • modifikácia nakreslených objektov
 • kruhové výseče a oblúky
 • mnohouholníky, špirály, mriežky

PRÁCA S TEXTOM

 • rozdiely medzi reťazcovým a odstavcovým textom, možnosti ich použitia
 • editácia textu a jeho typografické úpravy
 • modifikácia textu pomocou nástroja tvar
 • konverzia odstavcového textu na reťazcový a naopak
 • základné textové efekty – vysunutie, prispôsobiť osnove, rámčeku, narovnať
 • obrys a výplň textu
 • prevod textu na krivky a jeho využitie

ZOBRAZENIE DOKUMENTU

 • použitie nástroja lupa
 • zmenšiť a zväčšiť ZOOM
 • zobraziť vybrané objekty, všetky objekty, stránku
 • ručný posuv zobrazenia
 • zmena kvality zobrazenia - možnosti použitia

MANIPULÁCIA S OBJEKTAMI

 • výber objektov a ich zlučovanie
 • posúvanie, kopírovanie a odstraňovanie objektov – ručné, jemné, o presnú vzdialenosť

PRESNÉ POLOHOVANIE OBJEKTOV

 • použitie mriežky a vodiacich liniek
 • použitie presného číselného polohovania
 • vzájomné zarovnávanie objektov

ÚPRAVY OBJEKTOV

 • horizontálna a vertikálna deformácia objektov
 • zrkadlenie, zmena mierky objektov, rotovanie a zošikmenie objektov
 • zarovnanie objektov a ich pravidelné rozmiestnenie
 • zmena poradia objektov, zlučovanie a kombinovanie objektov

FARBY A VÝPLNE OBJEKTOV

 • nástroje na výplň objektov
 • farby – základné princípy a rozdiely modelov
 • spojité výplne, farebné prechody
 • vzorky, bitmapy, rastre, textúra
 • postscriptové výplne
 • kópia výplne z objektov
 • použitie plávajúcich roletiek

OBRYSOVÉ PERO

 • nastavenie vlastností obrysového pera
 • farba, šírka, šípky, typ čiary, ukončenie čiar

EDITÁCIA KRIVIEK

 • použitie nástroja tvar,´základná práca s uzlami
 • vlastnosti uzlov

ZÁVEREČNÝ TEST ZNALOSTÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk