Školenie data warehousing a Integračné služby v SQL Serveri

Cieľ kurzu: Kurz sa venuje tvorbe dátových skladov v prostredí SQL Servera s využitím jeho Integration Services, čiže služieb SQL Servera na extrakciu, transformáciu a prenos dát, základných procesov používaných pri budovaní dátových skladov a data martov. Početné príklady názorne demonštrujú, ako jednoducho sa dajú vytvoriť dátové pumpy, ako aj integrácia a čistenie dát z heterogénnych zdrojov, bez znalosti programovania. Venuje sa aj následnej integrácii s OLAPom a reportingom. Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z dátových skladov.

Obsah kurzu:

Úvod do dátových skladov

 •  Dátové sklady a data marty
 •  Využitie dátových skladov v praxi
 •  Bežne riešené problémy v dátových skladoch
 •  Úvod do ETL procesov (extraction, transformation, load)

Úvod do SQL Server Integration Services (SSIS)

 •  Architektúra a prehľad Integration Services
 •  Nástroje Integration Services

Vytvorenie projektu pre Integration Services

 •  Vytvorenie nového balíčka SSIS
 •  Skompilovanie a spustenie balíčka

Práca s Control Flows

 •  Operácie Control Flow
 •  Určovanie postupnosti operácií, obmedzujúce podmienky
 •  Kontajnery pre operácie
 •  Používanie premenných
 •  Integrácia s externými systémami
 •  Paralelizácia operácií

Práca s dátovými tokmi – Data Flows

 •  Zdroje a ciele dátových tokov
 •  Základné transformácie dát
 •  Pokročilé transformácie dát
 •  Definovanie postupností transformácií, obmedzujúce podmienky
 •  Podmienené riadenie tokov dát
 •  Debugovanie tokov dát
 •  Integrácia s .NET a inými technológiami
 • Využitie Change Data Tracking (CDC) na rýchly prenos zmien do DWH
 •  Využitie Staging Area pri vyťažených systémoch

Logovanie a spracovanie chýb

 •  Logovanie na všetkých úrovniach Integration Services
 •  Debugovanie balíčkov SSIS
 •  Spracovanie chýb

Vytváranie spoľahlivých balíčkov SSIS

 •  Použitie checkpointov – bodov obnovy
 •  Použitie SSIS transakcií

Konfigurácia a nasadenie balíčkov SSIS

 •  Možnosti konfigurácií balíčkov SSIS
 •  Príprava na nasadenie balíčkov, možnosti nasadenia
 •  Automatizácia vykonávania balíčkov SSIS
 •  Riešenie problémov s balíčkami SSIS, 32bit vs. 64bit

Správa a zabezpečenie balíčkov

 •  Správa balíčkov SSIS
 •  Možnosti zabezpečenia a ochrany balíčkov SSIS

Integrácia s ďalšími službami SQL Servera 

 •  Dátové sklady ako podklad pre OLAP kocky
 •  Dátové sklady a data marty pre reporting

Kurz Data warehousing a Integračné služby v SQL Serveri  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk