Kurz Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Nebojte sa kontingenčných tabuliek. Na prvý pohľad vyzerajú komplikovane, ale na ten druhý zistíte, že štatistický pohľad na údaje nemôže byť jednoduchší. Stačí sa len správne opýtať a Excel všetko ostatné vykoná za vás. Využitie v praxi zaručené!

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

01 Príprava dát na analýzu

 • Príprava databázy založenej na jednom hárku MS Excel
 • Príprava databázy založenej na viacerých hárkoch MS Excel
 • Dynamický import externých dát priamo na hárok MS Excel (súbory xls, txt, csv a pod.)
 • Vytvorenie ODBC spojení pre import dát z externých databázových systémov (Access, SQL Server, MySQL, Oracle, SAP a pod.)
 • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných dát v prípade zmeny zdrojových údajov
 • Eliminácia duplicitných hodnôt po importe dát

02 Vytvorenie kontingenčných tabuliek

 • Vytvorenie KT na základe dát, ktoré sa nachádzajú v jednom Hárku
 • Vytvorenie KT zo zdroja dát vo viacerých Hárkoch
 • Tvorba KT založenej na inej KT
 • Vytvorenie KT z externého zdroja dát
 • Použitie definovaného ODBC spojenia na externý zdroj dát
 • Aktualizácia údajov v KT

03 Návrh kontingenčných tabuliek

 • Spôsoby rozvrhnutia KT a možnosti ich využitia
 • Transponovanie kontingenčných tabuliek
 • Zobrazenie a skrývanie hodnôt v KT
 • Premenovanie polí a položiek
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT
 • Nastavenie vlastností KT

04 Analýzy dát pomocou KT

 • Princípy a postupy komplexných analýz dát pomocou kontingenčných tabuliek
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Nastavenie súhrnov v KT, celkové súčty a čiastočné súhrny

05 Vlastné výpočty v KT

 • Tvorba medzisúčtov a rozdielov v KT
 • Percentuálne výpočty v KT
 • Výpočet kumulatívnych hodnôt v KT
 • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek
 • Hĺbková analýza dát
 • Nastavenie rozloženia štruktúry výstupnej zostavy pre potreby tlače
 • Používanie funkcií pre získavanie údajov z kontingenčných tabuliek priamo na hárku

06 Zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie

 • Zoskupovanie textových, číselných aj dátumových údajov
 • Oddeľovanie dát, viacúrovňové zoskupovanie dát v KT
 • Pravidlá úpravy vzhľadu číselných a textových hodnôt v KT
 • Zoraďovanie údajov v KT, možnosti filtrovania údajov

07 Formátovanie KT

 • Automatický formát kontingenčných tabuliek
 • Čoho sa vyvarovať pri manuálnom formátovaní KT
 • Definovanie vlastností číselných formátov
 • Nastavenie spôsobu zobrazenia prázdnych a chybných hodnôt
 • Zlučovanie popiskov

08 Kontingenčné grafy

 • Grafická analýza dát pomocou kontingenčných grafov
 • Vytvorenie kontingenčného grafu z kontingenčnej tabuľky
 • Zmena rozloženia polí v kont. grafoch
 • Nastavenia kľúčových vlastností kontingenčných grafov
 • Analýza trendu – lineárna a nelineárna regresia, predikcia budúcich hodnôt
 • Úprava vzhľadu kont. grafov
 • Tvorba vlastných šablón pre kontingenčné grafy

09 Export dát

 • Možnosti vzájomnej výmeny a prezentácie dát medzi jednotlivými aplikáciami MS Office
 • Export vstupných aj výstupných dát do rôznych formátov
 • Podrobné nastavenie vlastností exportu do jednotlivých formátov
 • Export grafov a kontingenčných tabuliek na obrázky
 • Export dát pre potreby prezentovania na internete alebo podnikovom intranete

Riešenie prípadových štúdií

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - tvorba makier  , Excel - práca s funkciami podrobne

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - mierne pokročilý

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk