Kurz Excel – mierne pokročilý

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Na kurze získate komplexný prehľad možností a funkcií programu Excel. Naučíte sa efektívne vytvárať tabuľky, grafy a formátovať ich pre využitie v praxi. Budete vedieť pracovať s rozsiahlymi dátami, vytvárať si šablóny a nástroje pre efektívnejšiu prácu.
 
Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov samostatne využívať prostredie Excelu pre riešenie väčších modelov a tvorbu výpočtov a funkcií. Absolvent ovláda techniky pre rýchle a jednotné zabezpečenie prehľadného formátu tabuliek, pozná možnosti vkladania objektov do Excelu, ovláda základnú prácu s databázami, vie vytvárať grafy vrátane možností zmeny ich vlastností.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou, pohybovanie sa v prostredí Excelu, kopírovanie, presúvanie, vymazávanie a zmena hodnôt v tabuľkách, vytváranie vzorcov, formátovanie tabuliek, tvorba jednoduchých grafov pomocou sprievodcu grafom, tlač tabuliek. Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzov MS Windows základy a MS Excel základy.
 

Obsah kurzu:

Formátovanie tabuliek

 • Použitie automatického formátu pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Tvorba jednoduchých vlastných masiek číselných formátov
 • Automatické a ručné zalamovanie textu
 • Podrobné formátovanie vzhľadu tabuliek

Vzorce a funkcie

 • Ako správne pripraviť návrh väčších modelov pre použitie vzorcov a funkcií
 • Absolútne a relatívne odkazovanie sa vo vzorcoch
 • Možnosti trojrozmerného odkazovania sa vo vzorcoch
 • Najčastejšie chyby pri práci so vzorcami a ukážky ich riešení
 • Práca s vybranými funkciami, riešenie prípadových štúdií

Práca s oknami

 • Výhody otvorenia viacerých okien súčasne
 • Kopírovanie a presúvanie údajov medzi oknami
 • Možnosti prehľadného usporiadania viacerých okien
 • Skrývanie a zobrazovanie skrytých okien
 • Ukotvenie a uvoľnenie priečok v oknách
 • Ako zjednodušiť prácu s rozsiahlymi tabuľkami pomocou horizontálneho a vertikálneho rozdelenia okien

Vkladanie objektov

 • Vkladanie a odstraňovanie komentárov v bunkách a výhody ich použitia
 • Úpravy obsahu, vzhľadu a spôsobu zobrazenia komentárov
 • Tipy a triky ako pri kopírovaní vkladať len vzorce, hodnoty, formáty, komentáre
 • Možnosti transponovania údajov pri vkladaní

Databázy

 • Ako si vytvoriť vlastnú databázu
 • Zoraďovanie údajov podľa jedného a viacerých polí v databáze
 • Použitie automatického filtra pre výber požadovaných údajov
 • Definovanie logických podmienok filtrovania AND, OR
 • Filtrovanie číselných, textových a dátumových hodnôt
 • Používanie zástupných symbolov pri filtrovaní

Grafy

 • Postupy pre vytváranie zložitejších grafov
 • Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
 • Možnosti práce s 3D grafmi v priestore
 • Zmena atribútov jednotlivých prvkov grafov
 • Pridávanie a odstraňovanie prvkov v grafoch
 • Zmena mierky v grafe
 • Prevod jedného typu grafu na iný
 • Tvorba kumulatívnych grafov
 • Ako správne interpretovať údaje z grafu

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - pokročilý

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - základy

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk