Kurz Excel – pokročilý

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Na kurze získate znalosti potrebné pri analyzovaní dát, ale aj znalosti potrebné na to, aby ste si vedeli analyzované dáta upraviť do podoby ktorú je možné použiť v kontingenčnej tabuľke. Zvládnete využívanie programu Excel ako komplexného nástroja. Zároveň vám to pomôže zautomatizovať opakované a rutinné úlohy.
 
Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo pracovať v prostredí MS Excel a poukázať na možnosti prostredia Excelu.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školení MS Excel základy a mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

Vzorce a funkcie

 • Princípy návrhu a tvorby rozsiahlych modelov pomocou vzorcov
 • Nástroje pre automatizáciu výpočtov v tabuľkách
 • Ako si sprehľadniť prácu so vzorcami pomocou pomenovaní buniek
 • Manuálne definovanie názvov buniek
 • Automatické pomenovanie oblastí výberom dát
 • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch
 • Používanie funkcií štatistických, matematických, logických, textových, pre dátum a čas, vyhľadávacích
 • Tvorba vlastných výrazov kombinovaním a vnáraním funkcií
 • Ako rýchlo vyhľadávať chyby vo veľkých tabuľkách
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, automatické vyhľadávanie chýb, vyhodnocovanie vzorcov
 • Definovanie vlastných masiek číselných formátov
 • Podmienené formátovanie tabuliek
 • Riešenie prípadových štúdií

Bezpečnosť údajov

 • Ako funguje bezpečnostná architektúra Excelu
 • Zabezpečenie údajov na úrovni Súboru, Zošita, Hárku, Bunky
 • Na čo nesmiete zabudnúť pri zabezpečení údajov
 • Overovanie vstupných hodnôt, ktoré je možné zadávať do buniek
 • Automatické zálohovanie údajov, šifrovanie súborov

Analýzy modelov

 • Objasnenie princípov a možností senzitívnych analýz údajov
 • Modely typu čo sa stane ak…
 • Modely typu ako sa majú zmeniť vstupné hodnoty aby sme dosiahli požadovaný výstup
 • Použitie nástroja Hľadanie riešenia
 • Tvorba rôznych scenárov riešení pomocou nástroja Správca scenárov
 • Definovanie rôznych pohľadov na údaje pomocou nástroja Vlastné zobrazenia

Databázy

 • Tipy a triky pre rýchle pohybovanie sa a výber v rozsiahlych dátach
 • Tvorba vlastných kľúčov pre zoradenie dát
 • Práca s nástrojom Rozšírený filter
 • Definovanie kritérií pre číselné, textové aj dátumové hodnoty pomocou rozšíreného filtra
 • Eliminácia duplicitných hodnôt v databázach
 • Používanie databázových formulárov
 • Možnosti ručného aj automatického zoskupovania údajov

Analýzy databáz

 • Použitie nástroja Medzisúčty pre tvorbu analytických výstupov
 • Pravidlá pre korektnú prípravu dát pre použitie medzisúčtov
 • Pridanie viacerých súhrnných funkcií v medzisúčtoch
 • Podrobné nastavenia výstupov medzisúčtov
 • Použitie nástroja Zlúčiť pre automatické výpočty súhrnov údajov, ktoré sa nachádzajú vo viacerých hárkoch

Kontingenčné tabuľky

 • Kontingenčná tabuľka (KT) ako nástroj pre pokročilú analýzu dát
 • Vytvorenie KT na základe dát, ktoré sa nachádzajú v jednom Hárku, vo viacerých Hárkoch
 • Spôsoby rozvrhnutia KT
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Zobrazenie a skrývanie hodnôt v KT
 • Nastavenie súhrnov v KT
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT
 • Tvorba medzisúčtov v KT
 • Zoskupovanie textových, číselných aj dátumových údajov
 • Viacúrovňové zoskupovanie dát v KT
 • Percentuálne výpočty v KT
 • Pravidlá úpravy vzhľadu číselných a textových hodnôt v KT
 • Zoraďovanie údajov v KT
 • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek v KT
 • Hĺbková analýza dát
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Nastavenie vlastností KT
 • Riešenie prípadových štúdií

Import a export dát

 • Import dát z externých databázových aplikácií
 • Definovanie ODBC spojenia
 • Import dát iných ako databázových aplikácií
 • Dynamické importovanie dát z internetu a intranetu
 • Tvorba a použitie dynamických prepojení dát medzi aplikáciami
 • Export dát do rôznych formátov
 • Ako riešiť problémy s nekorektnými dátovými typmi pri importe dát – prevod textu na čísla a pod.

Grafická analýza dát

 • Tvorba kontingenčných grafov a možnosti ich použitia pre analýzy
 • Ako prehľadne zobraziť v grafe rádovo odlišné hodnoty použitím vedľajšej osy
 • Vloženie chybových úsečiek do grafu
 • Analýzy trendu, lineárna a nelineárna regresia a ich využitie pre odhad vývoja budúcich hodnôt
 • Zmena číselných hodnôt priamo v grafe a ich využitie pre grafickú analýzu dát

Hypertextové odkazy

 • Využitie hypertextových odkazov pre rýchlu navigáciu v prostredí a prepájanie údajov
 • Definovanie odkazov viazaných na oblasti hárkov, súbory MS Excel, súbory iných aplikácií, webové stránky, stránky v prostredí podnikového intranetu, emaily
 • Nastavenie vlastností hypertextových odkazov
 • Prepojenie hypertextových odkazov na objekty
 • Aktualizácia hypertextových odkazov

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - tvorba makier  , Excel - práca s funkciami podrobne  , Excel - Power BI Desktop 

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - mierne pokročilý

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk