Kurz Excel - práca s databázami

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov pracovať s rozsiahlými dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

PRÍPRAVA DATABÁZ A ZADÁVANIE DÁT

 • Princípy návrhu a tvorby rozsiahlych modelov pomocou vzorcov
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, automatické vyhľadávanie chýb, vyhodnocovanie vzorcov
 • Tipy a triky pre rýchle pohybovanie sa a výber v rozsiahlych dátach
 • Používanie databázových formulárov
 • Overovanie vstupných hodnôt, ktoré je možné zadávať do buniek
 • Zabránenie duplicít
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie chýbajúcich alebo chybných údajov

IMPORT DÁT

 • Príprava databázy založenej na jednom hárku MS Excel
 • Dynamický import externých dát priamo na hárok MS Excel (súbory xls, txt, csv a pod.)
 • Vytvorenie ODBC spojení pre import dát z externých databázových systémov (Access, SQL Server, MySQL, Oracle, SAP a pod.)
 • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných dát v prípade zmeny zdrojových údajov
 • Eliminácia duplicitných hodnôt po importe dát
 • Ako riešiť problémy s nekorektnými dátovými typmi pri importe dát – prevod textu na čísla a pod.

ZOBRAZENIE DÁT

 • Možnosti prehľadného usporiadania viacerých okien
 • Horizontálneho a vertikálneho rozdelenia okien
 • Ukotvenie a uvoľnenie priečok v oknách

PRÁCA S DÁTAMI

 • Tvorba vlastných kľúčov pre zoradenie dát
 • Práca s nástrojom Rozšírený filter
 • Definovanie kritérií pre číselné, textové aj dátumové hodnoty pomocou rozšíreného filtra
 • Eliminácia duplicitných hodnôt v databázach
 • Možnosti ručného aj automatického zoskupovania údajov

ANALÝZY DÁT

 • Použitie sumárneho riadku v tabuľke
 • Použitie matematických, štatistických a databázových funkcií
 • Použitie nástroja Medzisúčty pre tvorbu analytických výstupov
 • Pravidlá pre korektnú prípravu dát pre použitie medzisúčtov
 • Pridanie viacerých súhrnných funkcií v medzisúčtoch
 • Podrobné nastavenia výstupov medzisúčtov

VÝSTUP DÁT

 • Export výstupných analýz na mail
 • Tlač rozsiahlych tabuliek, výstupných analýz
 • Export vstupných aj výstupných dát do rôznych formátov

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk