Kurz Excel – práca s funkciami podrobne

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Viac ako 460 funkcií, ktoré má Excel k dispozícii, vám pomôže elegantne spracovať tabuľky. Naučíte sa vybrať a použiť tu správnu funkciu, ktorá vás rýchlo a jednoducho dovedie k cieľu. Vaše tabuľky budú prehľadné a vždy aktuálne.

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je doplniť a obohatiť dosiahnuté vedomosti týkajúce sa práce s funkciami v MS Excel. Absolvent bude vedieť pracovať s pokročilejšími matematickými, štatistickými, vyhľadávacími, finančnými, databázovými, dátumovými, textovými, logickými a informačnými funkciami a aplikovať ich do praxe pri riešení zložitejších modelov.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou, pohybovanie sa v prostredí Excelu, kopírovanie, presúvanie, vymazávanie a zmena hodnôt v tabuľkách, vytváranie vzorcov, formátovanie tabuliek, tlač tabuliek, základy práce so vzorcami a funkciami. Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzov MS Windows základy a MS Excel základy.
 

Obsah kurzu:

RÝCHLY ÚVOD DO FUNKCIÍ

 • Argumenty funkcií
 • Zápis funkcií (vnorené funkcie)
 • Úprava funkcie
 • Výber základných funkcií
 • Rozdiely vo funkciách medzi verziami MS Excel
 • Používanie pomenovania oblastní na sprehľadnenie vzorcov a funkcií
 • Kopmatabilita funkcií (2010)

PODROBNÁ PRÁCA S POKROČILÝMI FUNKCIAMI

 • dátumové – NOW, TODAY, DAY, NETWORKDAYS, WEEKDAY, WEEKNUMBER, MONTH ....
 • matematické – ROUND, CEILING, SUMIF, SUMIFS,
 • štatistické COUNT, COUNTIF, COUNTBLANK, FREQUENCY, AVERAGEIF,
 • vyhľadávacie - VLOOKUP, LOOKUP, MATCH, CHOOSE, INDEX, OFFSET
 • finančné FV, NPV, RATE
 • databázové - DCOUNT, DMAX, SUM ....
 • textové – CLEAN, CONCATENATE, FIND, LEFT, TRIM, VALUE...
 • logické – IF, OR, AND, IFERROR
 • Informačné – ISERR, ISERROR, ISBLANK, TYPE

TVORBA VLASTNÝCH FUNKCIÍ VO VBA

 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku Excelu

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - tvorba makier  , Excel - Power BI Desktop

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - pokročilý , Excel - mierne pokročilý

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk