Kurz Excel programovanie vo VBA – základy

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Na kurze získate praktické znalosti ako vytvárať vlastné makro aplikácie s kompletným používateľským prostredím pre koncového používateľa.

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať aplikácie v prostredí MS Excel pomocou jazyka VBA.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí MS Windows, Absolvovanie kurzu Excel – tvorba makier.
 

Obsah kurzu:

Úvod do VBA

 • podstata objektovo orientovaného programovania
 • princípy vývoja aplikácií v Exceli
 • práca s editorom VBA – Project Explorer, okná kódu
 • popis objektového modelu MS Excelu

Zoznámenie sa s jazykom VBA

 • objekty a kolekcie
 • vlastnosti a metódy
 • premenné, dátové typy a konštanty
 • priraďovacie výrazy
 • polia a objektové premenné
 • vstavané funkcie
 • princípy ovládania toku kódu

Deklarácia procedúr a funkcií

 • čo sú procedúry, spôsob ich vytvárania
 • spúšťanie procedúr
 • ošetrenie chýb
 • podstata funkcií, rozdiel v ich používaní oproti procedúram
 • parametre funkcií, ladenie funkcií

Práca so súbormi a hárkami s VBA

 • vytváranie súborov a hárkov
 • otváranie a ukladanie súborov a hárkov
 • odkazovanie sa na hárky

Odkazovanie sa na oblasti

 • ako pristupovať k bunkám a oblastiam
 • výber a aktivovane oblastí
 • práca s 3D oblasťami
 • používanie cyklov a podmienok pri práci s oblasťami
 • nastavovanie vlastností vybraných oblastí

Užívateľské dialógy

 • princípy vytvárania a použitia dialógov
 • vytváranie užívateľských formulárov
 • pridávanie ovládacích prvkov dialógov
 • nastavenie vlastností prvkov
 • práca s dialógmi pomocou VBA
 • udalosti formulárov
 • odkazovanie sa na prvky formulárov

Riešenie prípadových štúdií

 • práca s kontingenčnými tabuľkami
 • práca s grafmi
 • tvorba komplexnej aplikácie

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - programovanie vo VBA - pokročilé techniky

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - tvorba makier

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk