Kurz Excel – tvorba makier

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Makrá sú nástrojom na zjednodušenie množstva manuálnej práce, opakovanej napríklad každý týždeň alebo automatizovanie importovacích krokov ako je prepisovanie hlavičiek alebo kopírovanie údajov. Pre prax sa naučíte možnosti využitia makier pre zjednodušenie práce a automatizáciu činností.

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo pracovať v prostredí MS Excel a poukázať na možnosti využitia makier pre zjednodušenie práce a automatizáciu činností.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školení MS Excel pokročilý.
 
Obsah kurzu:

ÚVOD DO PRÁCE S MAKRAMI

 • možnosti použitia makier pre automatizáciu operácií
 • pravidlá korektného záznamu makier
 • príprava podkladov pre záznam makier
 • režimy záznamu makier
 • absolútny a relatívny záznam makier
 • tipy a triky pre rýchly záznam makier

SPÚŠŤANIE MAKIER

 • možnosti spúšťania makier
 • priradenie klávesových skratiek makrám
 • priraďovanie makier objektom
 • priradenie makier ikonám a položkám menu

ÚPRAVY MAKIER

 • popis prostredia editora jazyka VBA
 • najčastejšie chyby záznamu makier a spôsoby ich riešenia
 • možnosti vyčistenia kódu makra
 • tvorba podprogramov v makrách
 • používanie osobného zošitu makier

TVORBA VLASTNÝCH FUNKCIÍ

 • možnosti tvorby vlastných funkcií pomocou makier
 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku Excelu

LADENIE MAKIER

 • krokovanie kódu VBA
 • nastavenie zarážok a ich použitie
 • sledovanie obsahu hodnoty premenných
 • zachytenie chýb v makrách počas behu kódu VBA
 • tvorba komentárov v makrách

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • riešenie pripravených prípadových štúdií zameraných na automatizáciu práce s kontingenčnými tabuľkami, grafmi, databázami, súbormi a pod.

Súčasťou každej lekcie je množstvo praktických príkladov…

Pokračovanie kurzu je možné kurzom: Excel - programovanie vo VBA - základy

Kurz, ktorým sa pripravíte na tento: Excel - pokročilý

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk