Školenie Excel – tvorba makier

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo pracovať v prostredí MS Excel a poukázať na možnosti využitia makier pre zjednodušenie práce a automatizáciu činností.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školení MS Excel pokročilý.
 
Obsah kurzu:

ÚVOD DO PRÁCE S MAKRAMI

 • možnosti použitia makier pre automatizáciu operácií
 • pravidlá korektného záznamu makier
 • príprava podkladov pre záznam makier
 • režimy záznamu makier
 • absolútny a relatívny záznam makier
 • tipy a triky pre rýchly záznam makier

SPÚŠŤANIE MAKIER

 • možnosti spúšťania makier
 • priradenie klávesových skratiek makrám
 • priraďovanie makier objektom
 • priradenie makier ikonám a položkám menu

ÚPRAVY MAKIER

 • popis prostredia editora jazyka VBA
 • najčastejšie chyby záznamu makier a spôsoby ich riešenia
 • možnosti vyčistenia kódu makra
 • tvorba podprogramov v makrách
 • používanie osobného zošitu makier

TVORBA VLASTNÝCH FUNKCIÍ

 • možnosti tvorby vlastných funkcií pomocou makier
 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku Excelu

LADENIE MAKIER

 • krokovanie kódu VBA
 • nastavenie zarážok a ich použitie
 • sledovanie obsahu hodnoty premenných
 • zachytenie chýb v makrách počas behu kódu VBA
 • tvorba komentárov v makrách

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • riešenie pripravených prípadových štúdií zameraných na automatizáciu práce s kontingenčnými tabuľkami, grafmi, databázami, súbormi a pod.

Súčasťou každej lekcie je množstvo praktických príkladov…

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk