Školenie Excel
Tvorba tabuliek, výpočty a funkcie v Exceli

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov správne navrhnúť štruktúru tabuliek rôznych veľkostí a využívať prostredie Excelu pre riešenie modelov
a tvorbu výpočtov a funkcií. Absolvent ovláda techniky pre rýchle a jednotné zabezpečenie prehľadného formátu tabuliek, kontrolu výpočtov a tlač výstupov.

Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou,
pohybovanie sa v prostredí Excelu. Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzov MS Windows základy a MS Excel základy.

Rozsah: 8 h.

Obsah kurzu:

01 VZORCE A FUNKCIE

 • Ako správne pripraviť návrh väčších modelov pre použitie vzorcov a funkcií
 • Absolútne a relatívne odkazovanie sa vo vzorcoch
 • Možnosti trojrozmerného odkazovania sa vo vzorcoch
 • Najčastejšie chyby pri práci so vzorcami a ukážky ich riešení
 • Tvorba číselných postupností
 • Práca s vybranými funkciami, riešenie prípadových štúdií
 • Ako si sprehľadniť prácu so vzorcami pomocou pomenovaní buniek
 • Manuálne definovanie názvov buniek
 • Automatické pomenovanie oblastí výberom dát
 • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch
 • Používanie funkcií štatistických, matematických, logických, textových, pre dátum a čas, vyhľadávacích

02 ÚPRAVA A KONTROLA TABULIEK

 • Použitie automatického formátu pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Ako rýchle vyhľadať požadované hodnoty v rozsiahlych tabuľkách
 • Definovanie kritérií pre automatické nahradenie zvolených hodnôt alebo formátov za iné
 • Ako rýchlo vyhľadávať chyby vo veľkých tabuľkách
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, automatické vyhľadávanie chýb, vyhodnocovanie vzorcov
 • Podmienené formátovanie tabuliek
 • Overovanie dát

03 VYHĽADÁVANIE A ZÁMENA HODNÔT

 • Ako rýchle vyhľadať požadované hodnoty v rozsiahlych tabuľkách
 • Prehľadávanie len zvolených oblastí
 • Vyhľadávanie podľa formátov buniek
 • Definovanie kritérií pre automatické nahradenie zvolených hodnôt alebo formátov za iné
 • Možnosti rýchleho vyhľadania a výberu komentárov, konštánt, vzorcov, prázdnych buniek, objektov

04 PRÍPRAVA NA TLAČ A TLAČENIE

 • Ako skontrolovať súbor pred vytlačením
 • Použitie ukážky pred tlačou
 • Nastavenia okrajov stránky, veľkosti papiera, orientácie stránky
 • Nastavenie hlavičky a päty tlačovej zostavy
 • Vkladanie polí do hlavičiek a päty
 • Nastavenia atribútov tlače – počet kópií, rozsah tlače, čo tlačiť
 • Odosielanie súborov e- mailom

05 ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk