Školenie Exchange Server - inštalácia a správa

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je aby absolvent získal detailnejšie znalosti z oblasti inštalácie a správy Exchange Servera, oboznámi sa so systémom, možnostiach jeho konfigurácie, spravovania a následne bude vedieť získané vedomosti uplatniť v praxi.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti kurzov MS Windows Server - inštalácia a správa.

Obsah kurzu:

01 Inštalácia

 • nároky na technické a systémové vybavenie počítača, licencie (server, klienti)
 • postup inštalácie a nastavenie vlastností základných služieb systému
 • inštalácia SP2 pre Exchange

02 Nástroje pre správu

 • Inštalácia Support Tools
 • Nástroj Exchange System Manager

03 Správa prostredia

 • Užívateľ Administrator a jeho práva
 • Limity
 • Úložisko správ
 • Správa limitov z pohľadu úložiska

04 Správa adries

 • Globálne zoznamy adries
 • Offline zoznamy adries
 • Služba Recipient update service

05 Správa príjemcov

 • Vytvorenie užívateľa s poštovou schránkou
 • Vytvorenie užívateľa bez poštovej schránky
 • Odstránenie poštovej schránky
 • Vytvorenie užívateľa s externou email adresou
 • Vytvorenie skupín
 • Správa skupín
 • Distribučné skupiny s dynamickým členstvom (QBDG)
 • Obmedzenie príjmu správ
 • Oprávnenie prístupu do viac poštových schránok

06 Verejné zložky

 • Vytváranie zložiek
 • Nastavenie vlastností verejných zložiek
 • Nastavenie limitov individuálnych verejných zložiek
 • Nastavenie verejnej zložky ako príjemcu

07 Protokol SMTP

 • Zasielanie kópie správ o nedoručení
 • Predávanie správ
 • Odosielanie správ do Internetu
 • Zákaz odosielania správ do Internetu pre vybraných užívateľov
 • Obmedzenie veľkosti správa odosielaných do Internetu

08 OWA – Outlook Web Access

 • Pripojenie pomocou aplikácie OWA
 • Konfigurácia aplikácie OWA
 • Zákaz prístupu k aplikácii OWA konkrétnym užívateľom
 • Obmedzenie prístupu k prílohám v aplikácii OWA

09 Office Outlook

 • konfigurácia aplikácie Outlook

10 Prístup pomocou POP3 a IMAP

 • Konfigurácia protokolov

11 Zálohovanie a obnova

 • Zálohovanie databáz
 • Obnova databáz
 • Defragmentácia

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk