Školenie Flash – ActionScript

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať aplikácie v prostredí Macromedia Flash s využitím programovacieho jazyka ActionScript. Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí Macromedia Flash.
Obsah kurzu:

ZÁKLADY PROGRAMOVANIA V ACTIONSCRIPT

 • Oboznámenie sa zo základnými pojmami a objektmi
 • Udalosti a výsledky udalostí
 • Objekty, inštancie, názvy inštancií a vlastnosti
 • Príkazy, výrazy a operátory
 • Akcie a funkcie
 • Špeciálne znaky a formátovanie
 • Dátové typy a premenné, objekty a polia
 • Používanie premenných
 • Priraďovanie hodnôt premenným
 • Rozsah platnosti a kolízie premenných
 • Globálne a lokálne premenné

PROGRAMOVACIE ŠTRUKTÚRY

 • Príkazy, výrazy a operátory, priorita operátorov
 • Používanie operátorov vo výrazoch
 • Typy príkazov, používanie objektov v príkazoch
 • Podmienené príkazy a cykly

LADENIE KÓDU

 • Hľadanie a testovanie chyb
 • Chyby ovplyvňujúce spustenie animácií
 • Eliminácia chýb
 • Používanie Debuggera
 • Prehliadanie a nastavovanie vlastností a premenných
 • Vzdialené ladenie

OBJEKT MOVIE CLIP

 • Vlastnosti klipov
 • Anonymné určovanie cieľa
 • Premenné v klipoch, metódy klipov
 • Odkazovanie na klipy
 • Relatívne a absolútne odkazovanie
 • Dynamické odkazovanie

FUNKCIE

 • Používanie vlastných a vstavaných funkcií
 • Tvorba vlastných funkcií
 • Tvorba parametrických funkcií
 • Používanie funkcií ako metód
 • Lokálne premenné

PRÁCA S TEXTOM

 • Objekt String a možnosti jeho použitia
 • Výber časti reťazcov, vyhľadávanie v reťazcoch, prevod reťazcov
 • Používanie HTML textu
 • Objekt Selection
 • Zisťovanie a nastavovanie aktívnych polí a výberov
 • Objekt Key a možnosti jeho využitia

POLIA

 • Tvorba polí a manipulácia s nimi
 • Vkladanie hodnôt do polí
 • Prístup k obsahu polí
 • Metódy objektu Array
 • Asociatívne pole

OBJEKTY

 • Všeobecné pravidlá pre prácu s objektami
 • Práca so zvukom
 • Ovládanie viacerých zvukov
 • Práca s farbami
 • Metóda transformácie farby objektu Color
 • Objekt Date jeho použitie
 • Pripojenie objektu Movie Clip
 • Tvorba a používanie vlastných objektov
 • Tvorba metód, dedičnosť objektov

SMART CLIPY

 • Používanie štandardných smart clipov
 • Tvorba vlastných smart clipov
 • Návrh a tvorba užívateľských UI

IMPORT, EXPORT DÁT

 • Používanie externých skriptov a dátových súborov
 • Serverové skripty
 • XML, JavaScript
 • Komunikácia JavaScriptu s Flashom

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ A PRAKTICKÉ APLIKÁCIE

Informácie o školení

Miesto školení: NITRA Trvanie školenia: 24 vyuč. hodín, 3 Dni Čas školenia: 8:30 - 15:45 hod. Cena školenia: 182,- EUR bez DPH Prihlásiť sa Počet miest v skupinách je limitovaný v závislosti od typu kurzu (max. 12 účastníkov).V prípade Vášho záujmu nám prosím potvrďte čo najskôr Váš záujem vyplnením prihlášky. Pre uzavreté firemné školenia Vám pripravíme termíny podľa Vašich potrieb kdekoľvek na Slovensku. K dispozícií sú aj naše mobilné PC učebne, ktoré pozostávajú z notebookov a dataprojektora.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk