Školenie Flash

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať grafiku, animácie, reklamné banery a tlačidlá určené pre webové stránky. Program Flash je určený pre tvorbu animovaných efektov s využitím vektorovej aj rastrovej grafiky. Absolvent vie vytvárať a integrovať animované efekty do webových stránok, vytvárať animované tlačidlá a rollovery a pomocou jazyka Action script vytvárať interaktívne prezentácie.

Vstupné požiadavky: Práca vo Windows, znalosť HTML kódu, práca s Internetom. Odporúčané je absolvovať kurzy Windows - základy, Internet - základy a pokročilý, Tvorba WWW základy a pokročilý.

Obsah kurzu:

ŠTRUKTÚRA OBJEKTOV FLASHU

 • typy objektov a základné pojmy
 • scéna, typy symbolov, instancie

KRESLENIE GRAFICKÝCH OBJEKTOV

 • použitie nástrojov na kreslenie
 • úpravy objektov a nastavenie vlastností
 • zmena veľkosti a deformácie
 • výber objektov
 • kopírovanie, presúvanie a mazanie
 • presné zarovnávanie
 • nastavenie výplne a obrysov
 • miešanie farieb
 • určovanie priehľadnosti
 • práca s textom

VRSTVY

 • podstata použitia
 • vytváranie a nastavenie vlastností vrstiev
 • prenesenie objektov do popredia a pozadia
 • maskovacia vrstva

VYTVORENIE ANIMÁCIÍ

 • práca s časovou osou
 • vytvorenie pohybov objektov
 • použitie knižnice objektov
 • zmeny konečných stavov
 • pohyb podľa osnovy, použitie masky v animáciách
 • efekty pri animáciách - rotácia, zmena farieb, veľkosti, deformácie objektov
 • vkladanie animácie do animácie

ZMENY TVARU OBJEKTOV V ANIMÁCIÍ

 • deformácie objektov
 • práca s krivkami
 • rozdelenie objektov na časti
 • shape hints - spresnenie spôsobu deformácie objektov

TLAČIDLÁ

 • princípy tvorby tlačidiel
 •  nastavenie akcií tlačidiel
 • vytváranie animovaných tlačidiel
 • nastavenie hypertextových odkazov

IMPORT, EXPORT

 • importovanie vektorových a rastrových formátov
 • konverzie rastrovej grafiky na vektorovú
 • vkladanie zvuku do animácií
 • princípy exportu a publikácie Flashových objektov na webe a v iných aplikáciách

ZÁKLADY ACTION SCRIPT

 • princíp objektovo orientovaného programovania vo Flashi
 • vytváranie užívateľských menu
 • tvorba interaktívnych animácií

FORMULÁRE

 • vytváranie formulárov a nastavenie ich vlastností
 • publikovanie formulárov
 • použitie Action script pre formuláre

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk