GIMP - základy

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je, aby absolvent ovládal základnú prácu s rastrovou grafikou v programe Gimp. Absolvent tohto modulu sa naučí upravovať a retušovať fotografie a pripraviť ich pre ďalšie použitie. Hotový obrázok dokáže uložiť v správnom formáte a vytlačiť. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú aktívne pracovať s fotografiou. Grafický program GIMP, ktorý vzhľadom k jeho možnostiam a cene (je zdarma), nachádza uplatnenie u menej náročných užívateľov: v tvorivej práci jednotlivcov, na oddeleniach marketingu, ale aj pri výuke počítačovej grafiky na školách. Umožňuje prípravu fotografií pre reklamu a propagáciu, retušovanie, úpravy a tvorivé koláže fotografií nielen do rodinných fotoalbumov a sociálne siete ale aj do prezentácií a pre mailovú komunikáciu. Jeho využitie tiež ocenia manažéri a pracovníci marketingových oddelení. Je plne dostačujúci aj pre bežnú prácu webdesignéra či poloprofesionálneho fotografa. Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Windows , Word.
Obsah kurzu:

ÚVOD DO GIMPU

 • čo je GIMP a na čo sa používa
 • porovnanie s vektorovou grafikou

PRACOVNÁ PLOCHA

 • otváranie a ukladanie súborov
 • popis nástrojov
 • prezeranie obrázkov
 • práca s panelmi
 • zoomovanie, nástroj Lupa, panel Navigátor
 • posúvanie zobrazenia

NASTAVENIE PARAMETROV OBRÁZKU

 • rozlíšenie, veľkosť a orezanie obrázku

PRÁCA S VÝBERMI

 • prehľad nástrojov
 • výber obdĺžnikovej a eliptickej oblasti
 • kúzelná palička a laso
 • transformácia výberu
 • orezanie obrázkov

MAĽOVANIE A ÚPRAVY

 • kresliace a maľovacie nástroje
 • gumovanie
 • nástroje pre výplň farby, prefarbenie, tvorba farebných prechodov

ÚPRAVA FAREBNOSTI A KONTRASTU

 • prefarbenie
 • úprava svetelného kontrastu
 • úprava farebnej nerovnováhy
 • úprava obrázkov v protisvetle

ZÁKLADY PRÁCE S VRSTVAMI

 • čo sú vrstvy - bližší popis, význam a použitie
 • tvorba a prezeranie vrstiev
 • vyberanie a odstraňovanie obsahu vrstvy
 • zmena poradia vrstiev
 • krytie a prelínanie transparentných vrstiev
 • zviazanie vrstiev
 • pridanie vrstvy s farebným prechodom
 • pridanie textu do vrstvy
 • zlúčenie vrstiev

RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ

 • popis stratégie pre retušovanie fotografií
 • retušovanie fotografií, klonovanie, guma, rozmazanie
 • lokálne a globálne zaostrenie, zneostrenie

ZÁKLADNÉ TECHNIKY NÁSTROJA CESTY

 • kreslenie ciest a ich úprava
 • konverzia ciest na výbery
 • vyrezanie pozadia za motívom

EXPORT A TLAČ

 • výstupy z programu GIMP, ukladanie do formátov XCF, JPEG, PNG, TIFF, PSD
 • tlač obrázkov
 • praktické príklady
 • užívateľská príručka programu GIMP vo formáte PDF

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk