Školenie Java - základy

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov základy technológie programovania v prostredí JAVA.

Vstupné požiadavky: Výhodou sú znalosti niektorého z programovacích jazykov.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO PROGRAMOVANIA V JAVE

 • Základné pojmy
 • Princípy a technológie programovania v JAVE
 • Spúšťanie a kompilácia programov
 • Štruktúra programov v JAVE

DÁTOVÉ TYPY A PREMENNÉ

 • Literály a ich syntax
 • Popis dostupných dátových typov, konverzie dátových typov
 • Deklarácia a inicializácia premenných
 • Definovanie rozsahu platnosti premennej

VÝRAZY A PRÍKAZY

 • Typy výrazov a možnosti ich použitia
 • Aritmetické operátory – modulo, priradenie, inkrementácia a dekrementácia
 • Logické operátory – AND, OR, ternárný operátor
 • Binárne operátory, relačné operátory

RIADIACE ŠTRUKTÚRY

 • Logická podmienka IF, ELSE, SWITCH
 • Vnorené vetvenie programového kódu
 • Iteračné príkazy – cyklus FOR, WHILE
 • Skokové príkazy – BREAK, CONTINUE, RETURN

POLIA

 • Alokovanie pamäti pre pole, inicializácia polí
 • Tvorba a použitie viacrozmerných polí
 • Predávanie polí do metód a vrátenie poľa z metódy
 • Použitie triedy Arrays

METÓDY A POLYMORFIZMUS

 • Typy metód a možnosti ich použitia, definície metódy
 • Zoznam argumentov metód, volanie metódy, polymorfizmus

TRIEDY

 • Definícia triedy, definícia členskej metódy
 • Deklarácia inštancie tried, prístup k členom triedy
 • Preťažovanie členských metód
 • Kľúčové slovo THIS, metóda FINALIZE
 • Vnútorné a statické inicializačné triedy, balíčky

DEDIČNOSŤ

 • Praktické použitie princípov dedičnosti, prístup k členom rodičovskej triedy
 • Jednosmerná dedičnosť, volanie konštruktorov, viacúrovňová dedičnosť
 • Preťaženie členských metód pomocou dedičnosti
 • Abstraktné triedy, trieda OBJECT

OŠETRENIE VÝNIMIEK

 • Výnimky a možnosti ich použitia, princípy ošetrenia výnimiek
 • Viacnásobné bloky CATCH, Blok FINALLY
 • Práca s nezachytenými výnimkami, vnorené príkazy TRY
 • Vyvolanie výnimky, kontrolované a nekontrolované výnimky

VIACVLÁKNOVÉ PROGRAMOVANIE

 • Možnosti paralelného spracovania úloh, réžia, vlákna
 • Pravidlá synchronizácie, tvorba vlastných vlákien a ich použitie
 • Nastavenie priority vlákna, komunikácia medzi vláknami

SÚBORY A PRÚDY

 • Súbory a súborové systémy, triedy FILE
 • Výpis súborov obsiahnutých v adresári, prúdy

GRAFICKÉ UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

 • Práca s GUI
 • Balíček JAVA.SWING
 • Získanie dát z prvkov GUI

JDBC A DÁTOVÉ OBJEKTY

 • Komunikácia s databázami cez JDBC
 • Zavedenie ovládača JDBC, vytvorenie a spustenie dotazu, ukončenie spojenia
 • Zachytenie výnimiek, popis príkazového objektu
 • Metadáta, dátové typy

APLETY JAZYKA JAVA

 • Význam a použitie apletov
 • Tvorba a spustenie apletov
 • Rozšírenie apletov o grafické prvky
 • Použitie dialógových okien v apletoch

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk