Školenie - Kancelársky balík iWork
– Pages, Numbers, KeyNotes

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov samostatne pracovať s balíkom kancelárskych programov iWork. Balík obsahuje programy Pages – pre vytváranie textových dokumentov, Numbers – pre vytváranie tabuliek a grafov a Keynote – pre vytváranie efektívnych prezentácií.

Vstupné požiadavky: Princípy operačného systému Mac OS X a jeho ovládanie. Základné každodenné činnosti (spúšťanie aplikácií, správa súborov a priečinkov, vyhľadávanie, práca v sieti, zálohovanie).

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hodín)

Obsah kurzu:

01 iWork: Texty v Pages

Ide o prácu s textovými dokumentmi v Pages. Používanie šablón, štýlov, vložených objektov a možností formátovania. Samozrejme, zahrnutý je aj import a export formátu MS Word, zdieľanie a tlač.

Tvorba dokumentu                                                

 • Tvorba nového dokumentu zo šablóny
 • Editácia textu
 • Písanie a opravy textu
 • Vkladanie špeciálnych znakov
 • Typografické pravidlá
 • Kontrola pravopisu

Formátovanie dokumentu                                      

 • Lokálne formátovanie znaku
 • Lokálne formátovanie odseku
 • Znakové a odsekové štýly

Vkladanie objektov do dokumentu a ich editácia  

 • Tabuľka, Graf, Obrázok

Úprava dlhého dokumentu                                    

 • Stránkovanie, Obsah, Poznámky pod čiarou

Práca so súbormi                                                  

 • Ukladanie, Export, Zdieľanie

Tlač dokumentu

 

02  iWork: Tabuľky v Numbers

Ide o prácu s číslami a vzorcami v Numbers. Prepojenie tabuliek, vzorcov, grafov a ďalších objektov.

Tvorba dokumentu                                                 

 • Tvorba nového dokumentu zo šablóny
 • Filozofia dokumentu Numbers - listy, tabuľky, grafy

Tvorba a editácia tabuľky                                     

 • Vloženie tabuľky zo šablóny
 • Prispôsobenie tabuľky
 • Vkladanie a editácia údajov
 • Tvorba dátových radov

Organizácia tabuľky                                             

 • Hlavička a päta riadkov a stĺpcov
 • Radenie dát
 • Filtrovanie dát
 • Definovanie a využitie Kategórií

Formátovanie tabuliek

 • Formátovanie buniek
 • Štýly tabuliek

Výpočty v tabuľkách

 • Tvorba vzorcov
 • Využitie základných funkcií

Tvorba a editácia grafu

 • Príprava dát pre prezentáciu v grafe
 • Výber vhodného typu grafu
 • Vloženie, editácia a formátovanie grafu

Vkladanie objektov do dokumentu a ich editácia  

 • Obrázok, Kresba, Textové pole

Práca so súbormi                                                  

 • Ukladanie, Export, Zdieľanie

Tlač dokumentu

 

03  iWork: Prezentácie v Keynote

Táto časť je venovaná vytváraniu prezentácií a ich využitiu.

Tvorba prezentácie                                               

 • Tvorba nového dokumentu zo šablóny
 • Vkladanie snímok zo šablóny

Formátovanie prezentácie                                     

 • Formátovanie pomocou Tém
 • Individuálne formátovanie snímok a objektov

Vkladanie objektov do dokumentu a ich editácia  

 • Textové pole
 • Tabuľka
 • Graf
 • Obrázok
 • Diagram, kresba
 • Video
 • Zvuk
 • Smart Build

Animácia                                                                

 • Animácia objektov
 • Prechody snímok

Premietanie prezentácie

 • Príprava prezentácie pre premietanie

Práca so súbormi                                                  

 • Ukladanie, Export, Zdieľanie

Tlač prezentácie 

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk