Školenie komplexné zabezpečenie SQL Servera 

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre správcov SQL Servrov, ktorí dostali za úlohu zabezpečiť SQL Server zo všetkých možných strán tak, aby sa k daným dátam nedostali neoprávnené osoby. Dozvedia sa aj ako zabezpečiť dáta na viacerých úrovniach tak, aby ich nepovolané osoby nemohli použiť aj v prípade prelomenia niektorých z ochrán. Kurz obsahuje zabezpečenie a šifrovanie na úrovni dát, tabuliek, databáz a databázových objektov, na úrovni servra, ako aj na úrovni komunikácie s aplikáciami. Venuje sa aj auditu bezpečnosti, ktorý sa dá využiť na nepretržitý monitoring bezpečnosti. Vstupné požiadavky: Základný prehľad v IT bezpečnosti, základná znalosť bezpečnostných protokolov, pokročilá znalosť Windows Server.
Obsah kurzu:

Úvod do zabezpečenia SQL Servera

 •  Čo všetko treba zabezpečiť pri SQL Serveri
 •  Fyzická bezpečnosť a jej návrh
 •  Obmedzenie expozície služieb voči externému prostrediu

Zabezpečenie zdrojov SQL Servera

 • Koncept loginu, DB užívateľa, sysadmin-a
 • Módy autentizácie v SQL Serveri
 • Serverové, databázové a aplikačné role
 • Udeľovanie a odoberanie prístupových práv k objektom SQL Servera
 • Cross-database ownership chaining
 • Zabezpečenie podľa podmienok Common Criteria

Audit úrovne C2

 •  Audit na úrovni SQL Servera
 •  Audit na úrovni databáz

Šifrovanie

 •  Prehľad šifrovacích algoritmov v SQL Serveri
 •  Inline šifrovanie údajov
 •  Správa kľúčov a certifikátov
 •  Šifrovanie celých databáz a backupov – Transparent Data Encryption (TDE)

Ostatné

 • Zabezpečenie voči SQL Injection útokom
 • Zabezpečenie pripojenia cez SSL
 • Zmena portov a minimálne nastavenia firewallu
 • Využitie politík na audit a vynútenie bezpečnosti SQL Servera
 • Zabezpečenie adresárov a súborov, šifrovanie pomocou BitLocker
 • Využitie DDL a logon triggrov na kontrolu prístupu

Kurz Komplexné zabezpečenie SQL Servera 2008 školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk