Školenie Linux - sieťové služby

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je aby absolvent zvládol inštaláciu, konfiguráciu a administráciu počítačových sietí v prostredí Linux.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti základov práce v prostredí Linux.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

 • Typy sietí a rozdiely v ich použití
 • Popis sieťových technológií
 • Topológie sietí
 • Vzájomné prepájanie sietí
 • Vrstvy a zariadenia na vrstvách
 • Prenosové protokoly
 • Topológia Ethernetových sietí
 • Praktické použitie protokolov TCP/IP
 • IP adresy, ich štruktúra a správa

PROTOKOLY

 • Typy protokolov a možnosti ich použitia
 • Konfigurácia DNS a DHCP
 • NNTP, PPP, SLIP
 • Konfigurácia protokolov POP3, SMTP, IMAP
 • Konfigurácia sieťového rozhrania v systéme Linux
 • Prenosové protokoly

APLIKAČNÉ PROGRAMY A SLUŽBY

 • Typy aplikačných programov a služieb a možnosti ich použitia
 • Interaktívna komunikácia medzi sieťovými užívateľmi pomocou služby TALK
 • Testovanie prenosu a odozvy v sieti pomocou PING
 • Terminálové pripojenie ku vzdialenému systému
 • Možnosti bezpečného vzdialeného prístupu
 • FTP prenos dát

SIEŤOVÝ SYSTÉM NFS

 • Praktické použitie NFS
 • Zásady inštalácie a konfigurácie
 • Zdieľanie súborových systémov
 • NFS server
 • Spolupráca s NFS klientmi MS Windows

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk