Školenie MS Project Server
- tímová spolupráca

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je naučiť absolventov prezerať a aktualizovať údaje na projektovom serveri. Absolvent tohto modulu dokáže pracovať na projektoch pomocou webového rozhrania, vie aktualizovať údaje o stave projektov, získavať potrebné prehľady a informácie, prijímať a delegovať úlohy. Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Windows – základy, odporúčaná je znalosť Excel a Word. Obsah kurzu:

ÚVOD DO TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE

 • prihlásenie sa k Project Web Access
 • princípy tímovej práce

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

 • nástroje pre elektronickú komunikáciu na projektoch
 • komunikácia s použitím elektronickej pošty
 • priraďovanie, aktualizácia a zisťovanie stavu úloh pomocou elektronickej pošty
 • spolupráca s MS Outlook

ÚLOHY

 • zobrazenie úloh – časový rozvrh, Ganttov diagram
 • nastavenia vlastností pohľadov, zoskupovania, filtrovania, vyhľadávania
 • aktuálne úlohy a všetky úlohy
 • možnosti zobrazenia úloh
 • tvorba úloh, delegovanie úloh
 • hlásenia stavu úloh

AKTUALIZÁCIE

 • zobrazenie zmien úloh odoslaných zdroju
 • informácie o zmenách projektového plánu
 • schválenie a odmietnutie aktualizácie
 • pravidlá pre automatické prijatie zmien
 • história minulých zmien
 • aktualizácia údajov o nepracovnom čase

CENTRUM PROJEKTOV

 • centrum zdrojov a projektov
 • zobrazenie projektov
 • tvorba odkazov
 • tvorba pracovných týmov
 • možnosti zobrazenia projektov
 • spolupráca – sledovanie rizík, problémov, správa projektových dokumentov, pracovné priestory projektov
 • analýza portfólia
 • modelovanie portfólia
 • tvorba osobných a zdieľaných zoznamov úloh

CENTRUM ZDROJOV

 • zobrazenie zdrojov organizácie
 • dostupnosť zdrojov
 • analýza zdrojov
 • zobrazenie priradenia zdrojov
 • nastavenie skutočných hodnôt

SPRÁVY O STAVE

 • prehľad správ o stave
 • archív
 • zobrazenie odpovedí so správami o stave od členov týmov
 • vyžiadanie správy o stave
 • úprava správ o stave

RIZIKÁ A PROBLÉMY

 • správa rizík projektu
 • zobrazenie a ohlásenie rizík
 • súhrn rizík
 • zobrazenie a ohlásenie problémov na projektoch
 • súhrny problémov

DOKUMENTY

 • osobné a verejné dokumenty
 • zobrazenie a uloženie dokumentov
 • správa dokumentov

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk