Školenie MS SQL Server - dátové sklady a OLAP

Cieľ kurzu: Kurz sa venuje tvorbe dátových skladov v prostredí SQL Servera 2008 s využitím jeho služby Integration Services, na extrakciu, transformáciu a prenos dát, základných procesov používaných pri budovaní dátových skladov. Vybudované dátové sklady sa následne využijú pri tvorbe OLAP kociek a OLAP spracovania v SQL Serveri, pre účely komplexných analýz nezaťažujúcich produkčný databázový server. Účastníci sa dozvedia, ako vytvárať OLAP kocky, a ako pomocou nich dynamicky vytvárať komplexné analytické či obchodné prehľady s okamžitou odozvou, nezávisle od množstva dát, či ako využiť takto získané informácie pre manažment firmy za účelom riadenia firmy. Takisto sa dozvedia, ako pomocou data miningu a umelej inteligencie získať z existujúcich firemných dát nové, cenné informácie o zákazníkoch, ich správaní, o vzťahoch a závislostiach vo vnútri firmy.

Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z dátových skladov. Optimálne je aj mať prehľad v analýzach a štatistike.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO DÁTOVÝCH SKLADOV

 • Dátové sklady a data marty
 • Využitie dátových skladov v praxi
 • Bežne riešené problémy v dátových skladoch
 • Úvod do ETL procesov (extraction, transformation, load)

ÚVOD DO SQL SERVER 2008 INTEGRATION SERVICES (SSIS)

 • Architektúra a prehľad Integration Services
 • Nástroje Integration Services

VYTVORENIE PROJEKTU PRE INTEGRATION SERVICES ACTIVITY

MONITOR, PERFORMANCE MONITOR

 • Vytvorenie nového balíčka SSIS
 • Skompilovanie a spustenie balíčka

PRÁCA S CONTROL FLOWS

 • Operácie Control Flow
 • Určovanie postupnosti operácií, obmedzujúce podmienky
 • Kontajnery pre operácie
 • Používanie premenných
 • Integrácia s externými systémami
 • Paralelizácia operácií

PRÁCA SA DÁTÓVÝMI TOKMI - DATA FLOWS

 • Zdroje a ciele dátových tokov
 • Pokročilé transformácie dát
 • Definovanie postupností transformácií, obmedzujúce podmienky
 • Podmienené riadenie tokov dát
 • Debugovanie tokov dát
 • Integrácia s .NET a inými technológiami
 • Využitie Change Data Tracking (CDC) na rýchly prenos zmien do DWH
 • Využitie Staging Area pri vyťažených systémoch

ÚVOD DO SQL SERVER 2008 ANALYSES SERVICES

 • Výhody a nevýhody spracovania dát OLTP vs. OLAP
 • Architektúra Analysis Services
 • Inštalácia Analysis Services

VYTVÁRANIE ANALYTICKÝCH RIEŠENÍ V ANALYSIS SERVICES

 • Príprava dát pre analýzy
 • Využitie dátových skladov ako podkladov pre OLAP kocky
 • Založnie Analysis Services projektu
 • Vytvorenie dátových zdrojov a pohľadov
 • Vytvorenie OLAP kocky

PRÁCA S DIMENZIAMI

 • Vytváranie a konfigurácia dimenzií
 • Atribúty dimenzií a hierarchické atribúty
 • Triedenie, organizovanie, grupovanie a filtrovanie atribútov
 • Skrývanie atribútov, zmeny v zobrazovaní atribútov užívateľom

SLEDOVANIE SÚHRNOV A VELIČÍN

 • Práca so sledovanými veličinami
 • Aditívne a semi-aditívne veličiny
 • Organizovanie sledovaných veličín

DOTAZOVANIE SA NA OLAP KOCKY

 • Základy jazyka MDX
 • Pridanie vlastných kalkulácií do kocky

ĎALŠIA FUNKCIONALITA OLAP KOCIEK

 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti - KPI
 • Akcie
 • Perspektívy
 • Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
 • Partitioning OLAP kociek a scale-out škálovanie výkonu

UVEDENIE OLAP KOCIEK DO PREVÁDZKY

 • Zavedenie do prevádzky (priamo aj nepriamo)
 • Zabezpečenie a nastavenie databáz Analysis Services
 • Práca s OLAP kockami priamo v Exceli
 • Integrácia s Reporting Services

SPRÁVA OLAP KOCIEK

 • Nastavenie OLAP spracovania - ROLAP, HOLAP, MOLAP
 • Logovanie, monitorovanie a optimalizácia OLAP kociek a dotazov
 • Zálohovanie a obnova databáz Analysis Services

DATA MINING V SQL SERVERI

 • Prehľad a prínos data miningu v SQL Serveri 2008
 • Podporované algoritmy spracovania dát v data miningu a ich vhodnosť použitia na konkrétne typy problémov v praxi
 • Princípy fungovania neurónových sietí
 • Vytvorenie modelov data miningu
 • Validácia správnosti a relevantnosti modelov
 • Predpovedanie hodnôt pomocou modelov a jazyk DMX
 • Príklady dolovania poznatkov z dát – klasifikácia zákazníkov, zistenie správania zákazníkov, naprofitabilnejšie sety produktov, predpovedanie trendov

Kurz MS SQL server - dátové sklady a OLAP školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

 

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk