Školenie MS SQL Server - inštalácia a správa

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne vykonávať bežné administrátorské úkony, inštalovať SQL Server, vytvárať a rušiť užívateľov, nastavovať práva užívateľov. Účastník pozná štruktúru databáz a súborov, výber vhodného autentifikačného módu, zabezpečenie SQL Servera, monitorovanie SQL Servera a vie vyhodnotiť kroky na odstránenie prípadných ťažkostí. Súčasťou obsahu kurzu je i zálohovanie a obnovenie databázy, prenos dát medzi SQL Servermi a inými databázami. Vstupné požiadavky: Požadované sú minimálne znalosti SQL servera na úrovni užívateľa, vhodné sú administrátorské skúsenosti. Predpokladá sa niekoľkoročná prax v prostredí MS Windows. Obsah kurzu:

ZÁKLADNÝ POPIS SQL SERVERA

 • Klient – server architektúra
 • Databázové objekty
 • Nástroje pre správu SQL servera

INŠTALÁCIA SQL SERVERA

 • Požiadavky na hardvér a softvér
 • Typy inštalácií
 • Normálna, vzdialená, bezzásahová inštalácia

SPRÁVA DÁTOVÝCH SÚBOROV

 • Ako sú dáta uložené
 • Vytváranie databáz
 • Modifikovanie databáz – autogrowth, shrinking

ZABEZPEČENIE SQL SERVERA

 • Koncept loginu, DB user, guest
 • Serverové a databázové skupiny
 • Aplikačné role, alternatívne prístupy k správe zabezpečenia

AUTOMATIZÁCIA ÚKONOV - SQL AGENT

 • Komponenty automatizácie
 • Vytváranie jobov, operátorov
 • Alerty a chybové hlášky SQL servera

ZÁLOHA A OBNOVA DATABÁZ

 • Syntax Backup Database príkazu
 • Proces zálohovania
 • Obnova databáz a ďalšie možnosti obnovy

TRANSFER DÁT POMOCOU DTS

 • Použitie DTS nástrojov
 • DTS Imort/export wizard
 • DTS designer
 • dtsrun

VYSOKÁ DOSTUPNOSŤ

 • Cluster
 • Log – Shipping

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk