Školenie MySQL

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je, aby absolvent ovládal základy správy systému MySQL.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov teoretické znalosti v oblasti databázových pojmov, a teóriu návrhu databáz.

Obsah kurzu:

ĎALŠIE ODPORÚČANÉ KURZY

Po absolvovaní nasledovného modulu odporúčame absolvovať modul SQL, ktorého cieľom je naučiť absolventov tvorbu dotazov s využitím jazyka SQL.

Obsahová náplň

01 ÚVOD DO MYSQL

 • Inštalácia prostredia MySQL
 • Overenie funkčnosti systému
 • Nastavenie hesla užívateľa root
 • Odstránenie anonymných účtov
 • Vytvorenie účtov pre bežnú prácu
 • Prehľad adresárovej štruktúry MySQL
 • Monitor MySQL

02 TVORBA DATABÁZ, TABULIEK A INDEXOV

 • Identifikátory v MySQL
 • Princípy tvorby databáz
 • Výber databázy
 • Tvorba tabuliek
 • Typy stĺpcov a dát v MySQL
 • Dátové typy
 • Tvorba indexov
 • Odstraňovanie databáz, tabuliek a indexov
 • Modifikácia dátovej štruktúry

03 TYPY TABULIEK V MYSQL

 • Typy tabuliek v prostredí MySQL a ich praktické použitie
 • Tabuľky ISAM, MyISAM, InnoDB, BDB, Merge, HEAP
 • Komprimácia tabuliek MyISAM

04 SPRÁVA PRÁV UŽÍVATEĽOV

 • Vytvorenie užívateľského účtu
 • Delegovanie oprávnení
 • Užívateľské a administrátorské práva
 • Vyhodnocovanie práv
 • Tabuľky práv, user, db, host, tables_priv, columns_priv

05 SPRÁVA A KONFIGURÁCIA MYSQL

 • Nastavenia konfiguračných volieb
 • Spustenie a zastavenie servera
 • Prehľad informácií o databáze
 • Zobrazenie stavu premenných a servera
 • Zobrazenie informácií o procesoch, právach, tabuľkách
 • Nastavenie premenných
 • Ukončenie procesov, vymazanie pamäte cach
 • Objasnenie protokolových súborov

06 ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE PO HAVÁRII

 • Možnosti zálohovania a obnovy databáz
 • Používanie mysqldump, mysqlhotcopy
 • Ručné zálohovanie a obnova
 • Backup a Restore Table
 • Test zálohovania, kontrola a oprava tabuliek

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk