Školenie optimalizácia výkonu SQL Servera 

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorí majú problémy s výkonom SQL Servera. Počas neho sa naučia, čo všetko ovplyvňuje jeho výkon, ako rýchlo nájsť hlavné zdroje problémov, ako ich rýchlo napraviť, a ako dostať z SQL Servera maximum. Časť kurzu je venovaná aj hlavným chybám, ku ktorým dochádza pri ladení výkonu neskúsenými osobami, ako aj postupy, ako sa takýmto chybám vyhnúť, či napraviť ich. Vstupné požiadavky: Solídne základy správy SQL Servera a písania SQL dotazov v SQL Serveri, ideálne niekoľkoročné skúsenosti v oboch oblastiach.
Obsah kurzu:

Ako SQL Server vykonáva dotazy

 • Exekučné plány
 • Ako fungujú rôzne cache SQL Servera, a ich vplyv na celkový výkon
 • Faktory ovplyvňujúce výkon databáz na úrovni OS – CPU, RAM, domény, disky a polia, a ich správna konfigurácia

Indexy

 • Ako SQL Server (ne)používa indexy
 • Interná štruktúra indexov a jej maximálne využitie
 • Clustered vs. Nonclustered indexy
 • Covering vs. Composite indexy
 • Bitmapové indexy
 • Optimalizácia indexov – ako rýchlo zistiť chýbajúce aj prebytočné indexy
 • Konsolidácia indexov
 • Defragmentácia a reorganizácia indexov
 • Filtrované indexy
 • Indexované (materializované) pohľady, indexácia agregátov
 • Partitioning indexov
 • Indexové štatistiky, interná štruktúra a jej využitie
 • Optimalizácia štatistík, filtrované štatistiky
 • Full-textové indexy
 • XML indexy a geografické (spatial) indexy
 • Málo známe spôsoby využitia indexov pre optimalizáciu dotazov
 • Odporúčania z praxe

Optimalizácia SQL dotazov

 • Optimalizácia JOINov
 • Star Join Query Optimization
 • MERGE operátor – rýchla synchronizácia dát
 • Optimalizácia práce s binárnymi stĺpcami cez FILESTREAM
 • Optimalizácia I/O cez kompresiu tabuliek a indexov
 • Kurzory a stored procedúry – prepis na relačné dotazy a naopak, optimalizácia vykonávania
 • Triggre – nahradenie rýchlejšími alternatívami – constraints, .NET integrácia
 • Optimalizácia agregátov
 • Nahradenie SQL analýz OLAP analýzami – úvod do Analysis Services

 Paralelizácia spracovania dotazov

 • Čo všetko ovplyvňuje paralelizáciu v SQL Serveri
 • Paralelizácia čítania/zapisovania dát
 • Partitioning tabuliek a indexov
 • Ako zistiť problémy s paralelizáciou
 • Vypnutie paralelizácie, vynútenie paralelizácie

Presun a archivácia dát

 • Bulk load
 • Partition switching, expresná archivácia dát
 • Change Data Capture (CDC) a Change Tracking
 • Úvod do ETL nástrojov – SQL Server Integration Services
 • Úvod do StreamInsight, masívne paralelné spracovanie dát

Automatizované ladenie výkonu servera

 • SQL Trace vs. SQL Profiler
 • Database Engine Tuning Advisor
 • SQL Nexus a RML Utilities

Monitoring výkonu

 • Data Collector a Management Data Warehouse
 • Performance Monitor
 • Activity Monitor
 • Automatické notifikácie e-mailom pri problémoch
 • SQL Server Performance Dashboard reporty

 Identifikácia a riešenie problémov

 • Expresná diagnostika cez Dynamic Management Views
 • Identifikácia najviac vyťažujúcich dotazov – dlhotrvajúcich, aj krátkych s vysokou kumulatívnou záťažou
 • Locking (uzamykanie a blokovanie) dát pri spracovaní, jeho vplyv na výkon a konkurenčnosť spracovania, optimalizácia lockingu
 • Resource Governor – obmedzenie zdrojov SQL Servera pre aplikácie
 • Plan Guides – vynucovanie exekučných plánov pre dotazy
 • Odstránenie problémov s tempdb

Kurz Optimalizácia výkonu SQL Servera 2008 školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk