Školenie pokročilá analýza dát v Oracle 11g / 10g

Pokročilá analýza dát v Oracle 11g / 10g

Cieľ kurzu: Oboznámiť sa s pokročilými funkciami na analýzu dát v rámci Oracle SQL jazyka, za účelom rýchlych a efektívnych analýz. Účastníci si precvičia na početných príkladoch, aké jednoduché je robiť zložité analýzy bez použitia procedurálnych jazykov ako PL/SQL. Kurz je zameraný na maximálne využitie analytických schopností jazyka SQL v databázach Oracle. Vstupné požiadavky: Základy dotazovania sa v jazyku SQL, znalosť prostredia Oracle. Vítané sú poznatky zo štatistiky.

Obsah kurzu:

Základné techniky

 • Vnorené dotazy v klauzulách WHERE a HAVING
 • Vnorené dotazy v klauzule FROM – inline views
 • Operátory ALL, SOME, ANY, IN a EXISTS v poddotazoch
 • NOT IN a práca s NULL hodnotami
 • Poddotazy s viacerými stĺpcami
 • Korelačné poddotazy
 • Výrazy CASE a DECODE
 • Subquery factoring a klauzula WITH
 • Hierarchické dotazy

Pokročilá agregácia

 • GROUPING SETS
 • Agregácia s medzisúčtami použitím ROLLUP
 • Krížová agregácia použitím CUBE
 • Funkcie GROUPING, GROUP_ID a GROUPING_ID
 • Composite columns
 • Spájanie zgrupovaní

Oracle SQL for Analysis

 • Prínos analytických funkcií
 • Processing analytických funkcií
 • Skórovacie funkcie (ranking functions)
 • Funkcia ROW_NUMBER
 • RANK a DENSE_RANK
 • Funkcia NTILE
 • Partitioning analytických datasetov
 • Kumulatívna distribúcia – CUME_DIST, PERCENT_RANK
 • Funkcia WIDTH_BUCKET
 • Funkcia RATIO_TO_REPORT
 • Inverzný percentil – PERCENTILE_CONT a PERCENTILE_DISC
 • Práca s pohyblivým oknom dát (windowing functions)
 • Analytický mód agregačných funkcií SUM, COUNT, AVG a pod.
 • Kumulatívne súčty, kĺzavé priemery, …
 • Fyzický, logický a funkcionálny offset okna dát
 • LAG a LEAD analýza
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
 • NTH_VALUE
 • Konkatenácia hodnôt funkciou LISTAGG
 • FIRST a LAST
 • Kombinovanie analytických a agregačných funkcií
 • Použitie analytických funkcií ako agregačných funkcií

Pokročilé analýzy dát

 • Hypotetické skórovanie a distribúcia hodnôt (what-if analýza)
 • Pivoting a unpivoting
 • Partitionovaný outer join
 • Dopočítavanie chýbajúcich hodnôt
 • Časové rady
 • Kalkulácia Period-to-Period porovnaní
 • Regresná analýza
 • Štatistické agregáty (medián a pod.)
 • Testovanie hypotéz
 • Lineárna algebra

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk