Školenie pokročilá optimalizácia SQL Servera/R2

Cieľ kurzu: Tento kurz je venovaný skúseným administrátorom a vývojárom, ktorí už ovládajú základy optimalizácie výkonu v databázových systémoch, ale potrebujú sa dozvedieť a aplikovať pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizácie dotazov, škálovateľnosti výkonu a optimalizácie I/O, aby dosiahli vysoký výkon v náročnom prostredí. Je tiež určený pre tých, ktorí už použili štandardné metódy optimalizácie ako je normalizácia, indexácia a upgrade HW, ale stále majú problémy s výkonom SQL Servera. Tento kurz naučí účastníkov dostať z SQL Servera maximum, ktoré sa dá vôbec dosiahnuť. Väčšina kurzu je použiteľná aj v SQL Serveri 2005. Vstupné požiadavky: Znalosť optimalizácie výkonu na úrovni kurzu „Základy optimalizácie výkonu v SQL Serveri 2008/R2” alebo ekvivalentné znalosti. Kurz je nevhodný pre začiatočníkov.

Obsah kurzu:

 • Ako na to idú experti / Profesionálna diagnostika SQL Servera
 • Diagnostika použitím DMV
 • Záznam workloadu SQL Servera bez dopadu na jeho výkon
 • Automatizácia spracovania diagnostických dát
 • Stanovenie výkonnostného baseline pre dlhodobý monitoring
 • Ako pristupovať k optimalizácii

Refaktoring dotazov

 • Performance killers v SQL Serveri
 • Odporúčania pre správny dizajn dotazov a prepísanie už existujúcich
 • Nadmerná rekompilácia stored procedúr a ad-hoc dotazov, ich detekcia a odstránenie
 • Nahradenie temp tabuliek tabuľkovými premennými
 • Riešenie problémov s indexami a štatistikami
 • Indexové hinty
 • Locking, blocking a hinty
 • Transakcie a ich optimalizácia
 • Analýza a odstránenie deadlockov
 • Nahradenie náročných SQL analýz rýchlymi OLAP analýzami

Optimalizácia výkonu I/O subsystému

 • Zvýšenie I/O výkonu pridaním dátových súborov
 • Partitioning dát a indexov
 • Partition switching, expresná archivácia dát
 • Optimalizácia I/O internou kompresiou tabuliek a indexov
 • Optimalizácia transakčných logov
 • Optimalizácia výkonu tempdb
 • Detekcia dotazov využívajúcich tempdb, príčiny a ich odstránenie
 • SSDs – áno alebo nie?
 • SAN storage
 • Ďalšie možnosti optimalizácie I/O výkonu

Škálovanie výkonu

 • Implementácia load balancingu pre read-only prevádzku
 • Implementácia load balancingu pre read-write prevádzku
 • Urýchlenie reportovania voči bodu v čase (snapshoty)
 • Normalizácia databáz počas plnej prevádzky
 • Paralelizácia a de-paralelizácia vykonávania dotazov
 • Úvod do edície SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Masívne paralelné real-time spracovanie udalostí technológiou StreamInsight

Ostatné optimalizačné techniky

 • Optimalizácia dátových prenosov do dátových skladov (CDC / CT + SSIS)
 • Optimalizácia asynchrónneho spracovania použitím front a Service Brokera
 • Optimalizácia spracovania XML, geografických a hierarchických dát
 • Optimalizácia rýchlosti zálohovania a obnovy zo záloh
 • Optimalizačný checklist pre SQL Server
 • Novinky vo zvyšovaní výkonu v SQL Serveri 2012

Kurz Pokročilá optimalizácia SQL Servera 2008/R2 školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk