Školenie pokročilé programovanie v SQL Serveri 

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov, ovládajúcich základy dotazovania sa v SQL Serveri, ktorí si potrebujú rozšíriť svoje znalosti o pokročilú programovateľnosť SQL Servera. Naučia sa v ňom, ako napísať a využiť užívateľské funkcie, pokročilé triggre a stored procedúry, CTE a rekurzívne dotazy, či ako využiť transakcie na vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť spracovania dát. Takisto sa naučia vytvárať pohľady a pracovať s nimi, prácu s natívnymi XML dátami, využitie full-textu a integráciu s .NET prostredím. Na záver si prejdeme dotazovanie sa na metadáta, pivoting a unpivoting, nové operátory MERGE a APPLY, distribuované spracovanie, a prácu s novými dátovými typmi v SQL Serveri . Vstupné požiadavky: Základy dotazovania sa na úrovni kurzu „Základy SQL jazyka v SQL Serveri “.

Obsah kurzu:

Transakcie a zámky

 •  Základy transakčného spracovania
 •  Príkazy BEGIN -, COMMIT -, ROLLBACK – a SAVE TRANSACTION
 •  Vnorené transakcie
 •  Zámky a blokovanie objektov, vplyv na paralelnosť spracovania
 •  Správa uzamykania objektov, locking hints
 •  Izolačné úrovne transakcií

Užívateľské funkcie

 •  Skalárne funkcie
 •  Inline funkcie
 •  Funkcie vracajúce tabuľky – table-valued functions

 Triggre

 •  Štandardné AFTER triggre
 •  INSTEAD OF triggre
 •  DDL a logon triggre

Stored procedúry

 •  Základy stored procedúr
 •  Parametrické stored procedúry
 •  Používanie návratových hodnôt
 •  Bezpečnosť stored procedúr
 •  Ladenie stored procedúr

 Kurzory

 •  Úvod do spracovania dát pomocou kurzorov
 •  Typy kurzorov a ich využitie
 •  Vplyv kurzorov na výkon SQL Servera

Pohľady – Views

 •  Vytváranie a modifikácia pohľadov, práca s pohľadmi
 •  Vkladanie dát do pohľadov a integritné obmedzenia
 •  Indexovanie pohľadov pre urýchlenie spracovania

Common Table Expressions (CTE)

 •  Zjednodušovanie zložitých dotazov cez CTE
 •  Rekurzívne dotazy

Práca s XML dátami

 • Dátový typ xml
 • Validácia XML dokumentov pomocou XML schém
 • Generovanie XML z relačných dát – operátor FOR XML
 • Prevod XML do relačných dát – provider OPENXML
 • Dotazovanie sa na časti XML dát, XPath a XQuery
 • XML indexy

Full-textové vyhľadávanie

 •  Architektúra full-textu v SQL Serveri
 •  Nastavenie full-text indexov
 •  Vyhľadávanie pomocou CONTAINS a FREETEXT
 •  Skórovanie výsledkov cez CONTAINSTABLE a FREETEXTTABLE

Integrácia s .NET prostredím

 •  Princíp .NET integrácie v SQL Serveri
 •  Funkcie, Triggre, Stored procedúry a užívateľské dátové typy v .NET
 •  Vlastné agregačné funkcie cez .NET

Práca s metadátami

 •  Práca so systémovými katalógmi
 •  Dynamic Management Views
 •  INFORMATION_SCHEMA

Pokročilá funkcionalita

 • Operátor MERGE
 • Operátory CROSS APPLY a OUTER APPLY
 • Operátory PIVOT a UNPIVOT
 • Dynamické SQL
 • Distribuované dotazy a transakcie
 • Hierarchické a geografické dáta v SQL Serveri 2008

Kurz Pokročilé programovanie v SQL Serveri  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk