Školenie PowerPoint - pokročilý

Cieľ kurzu: Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú profesionálnu prezentáciu s použitím všetkých nástrojov na automatizáciu predvádzania prezentácie, prípravy podkladových materiálov a ich vytlačenia. Tento modul je zameraný na pokročilé techniky práce s aplikáciou PowerPoint s dôrazom na praktickosť a efektívnosť tvorby prezentácií. Účastníci kurzu sa okrem iného naučia vytvárať automatické, interaktívne a webové prezentácie, súčasťou ktorých sú animácie, zvuky, videa a ďalšie efekty. Účastníci modulu sa zoznámia s prezentačnými metódami a s pravidlami výberu vhodnej prezentácie pre daný účel a publikum. Tento modul je určený pre všetkých, ktorí pracujú alebo môžu pracovať v oblasti propagácie, reklamy, marketingu a podobne. Absolvent môže nájsť uplatnenie vo všetkých podnikoch, kde sa vyžaduje znalosť tvorby rozsiahlejších firemných prezentácií.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Základy práce na počítači, Windows – základy. Doporučené je absolvovať moduly MS PowerPoint – základy, Word – základy a mierne pokročilý, Excel – základy a mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

NÁVRH PREZENTÁCIE

 • pravidlá a koncepcia návrhu rozsiahlejších prezentácií
 • práca s predlohou – čo je predloha prezentácie, možnosti jej použitia
 • typy predlôh – ich použitie
 • zobrazenie predlohy, úprava predlohy
 • odlišnosť snímkov od predlohy
 • vypustenie grafiky z pozadia

TVORBA OBSAHOVEJ ŠTRUKTÚRY

 • vytvorenie osnovy prezentácie, použitie panelu Tvorba prehľadu
 • zmena úrovne a poradia odsekov, skrytie a rozbalenie odsekov nižšej úrovne
 • vloženie a odstránenie nového snímku v osnove
 • vytvorenie súhrnného snímku
 • import a export osnovy v programe Word

KRESLENIE A PRÁCA S GRAFIKOU

 • kreslenie objektov – pokročilé techniky
 • nástroje pre kreslenie (mriežka a vodiace čiary)
 • ukotvenie textu v objektoch
 • vloženie firemného loga do prezentácie

ŠABLÓNY

 • použitie existujúcich šablón
 • úpravy predlohy existujúcej šablóny
 • vytvorenie vlastnej šablóny

VLOŽENIE OBJEKTOV A ICH ÚPRAVA

 • vloženie WordArtu do prezentácie
 • vloženie grafov a tabuliek z Excelu, vloženie textov z Wordu
 • pokročilé techniky pri práci s organizačnými schémami, grafmi a tabuľkami
 • vytvorenie albumu fotografií
 • vkladanie multimediálnych objektov do prezentácie a pravidlá práce s nimi (zvuk, video)
 • možnosti dynamických prepojení objektov
 • vloženie snímkov z inej prezentácie
 • vloženie inej prezentácie do prezentácie

PREDVÁDZANIE PREZENTÁCIÍ

 • prechodové efekty a animácia objektov
 • možnosti zasahovania do prezentácie
 • pokročilé možnosti spúšťania a ovládania prezentácie
 • automatizácia predvádzania prezentácie
 • použitie tlačidiel akcií pre automatizáciu prezentácie
 • nastavenie akcií pri použitých tlačidlách
 • hypertextové odkazy
 • uloženie prezentácie vo webovom formáte

TLAČENIE PODKLADOV

 • príprava podkladov na vytlačenie
 • využitie sprievodných textov
 • nastavenie hlavičky a päty
 • nastavenie predlohy (snímkov, poznámok, podkladov)
 • nastavenie veľkosti snímkov
 • možnosti tlačenia
 • tlačenie

DISTRIBÚCIA PREZENTÁCIÍ

 • pravidla korektného prenosu dát
 • použitie sprievodcu na cesty
 • možnosti spúšťania prezentácie bez prostredia Power Point
 • export prezentácie do iných formátov

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk