Školenie PowerPoint – základy

Cieľ kurzu: Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú prezentáciu, s použitím nástrojov na automatizáciu predvádzania prezentácie, prípravy podkladových materiálov a ich vytlačenia. Modul je určený pre všetkých, ktorí pracujú alebo môžu pracovať v oblasti propagácie, reklamy, marketingu a podobne. Absolvent môže nájsť uplatnenie vo všetkých podnikoch, kde sa vyžaduje znalosť tvorby rozsiahlejších firemných prezentácií.
 
Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Základy práce na počítači, Windows – základy. Doporučené je absolvovať moduly Word – základy a mierne pokročilý, Excel – základy a mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

ZÁKLADNÁ PRÁCA S PREZENTÁCIAMI

 • čo je Power Point, význam, štruktúra a použitie
 • používanie klávesových skratiek
 • zmena zobrazenia prezentácie
 • spôsoby vytvorenia prezentácie
 • použitie sprievodcu pri tvorbe prezentácie
 • využitie dostupných šablón pri tvorbe prezentácií
 • vytvorenie snímku – výber rozvrhnutia objektov
 • zmena rozvrhnutia snímkov
 • listovanie snímkami
 • odstraňovanie snímkov
 • zmena poradia snímkov
 • kopírovanie snímkov
 • zmena farebnej schémy

PRÁCA S TEXTOM

 • práca s textovými objektmi – presun, kopírovanie, formát písma a odstavcov
 • tvorba obsahovej štruktúry prezentácie

NÁVRH PREZENTÁCIE

 • pravidlá a koncepcia návrhu rozsiahlejších prezentácií
 • práca s predlohou – čo je predloha prezentácie, možnosti jej použitia
 • typy predlôh – ich použitie
 • zobrazenie predlohy, úprava predlohy
 • odlišnosť snímkov od predlohy
 • vypustenie grafiky z pozadia

ŠABLÓNY

 • použitie existujúcich šablón, úpravy predlohy šablóny
 • vytvorenie vlastnej šablóny
 • kreslenie objektov
 • nástroje pre kreslenie – základné tvary, automatické tvary, ukotvenie textu v objektoch
 • úpravy nakreslených objektov – označenie, presun a kopírovanie, zmena tvaru a veľkosti, odstránenie, formát, poradie a prekrývanie, zoskupovanie, zarovnávanie

VKLADANIE OBJEKTOV DO PREZENTÁCIE

 • ako vložiť obrázky a kliparty a ich úprava
 • vloženie dátumu a čísla snímku
 • vloženie grafov a tabuliek z Excelu, vloženie textov z Wordu
 • vkladanie tabuliek a organizačných schém
 • vloženie inej prezentácie do prezentácie
 • vkladanie multimediálnych objektov do prezentácie a pravidlá práce s nimi
 • možnosti dynamických prepojení objektov

PREDVÁDZANIE PREZENTÁCIÍ

 • spustenie a ovládanie prezentácie
 • načasovanie k automatickej projekcii
 • prechodové efekty a animácia objektov
 • možnosti zasahovania do prezentácie
 • automatické spustenie prezentácie
 • pokročilé možnosti spúšťania a ovládania prezentácie
 • prechodové efekty a animácia objektov
 • možnosti nastavenia prezentácie
 • automatizácia predvádzania prezentácie
 • použitie tlačidiel akcií pre automatizáciu prezentácie
 • priradenie akcií tlačidlám

TLAČENIE PODKLADOV

 • príprava podkladov na vytlačenie
 • využitie sprievodných textov
 • nastavenie hlavičky a päty
 • nastavenie predlohy
 • nastavenie veľkosti snímkov
 • možnosti tlačenia
 • tlačenie

DISTRIBÚCIA PREZENTÁCIÍ

 • pravidla korektného prenosu dát
 • použitie sprievodcu na cesty
 • možnosti spúšťania prezentácie bez prostredia Power Point
 • export prezentácie do iných formátov

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk