Programovanie 3D grafiky v OpenGL

ČO VÁS NAUČÍME

Grafická karta (GPU) v počítači nemá svoju vlastnú špeciálnu inštrukčnú sadu akú majú procesory (CPU). Príkazy, ktoré má GPU vykonať sa ukladajú do operačnej pamäte, odkiaľ si ich príslušné obvody GPU čítajú a vykonávajú. Aplikácie nemôžu priamo posielať príkazy GPU, pretože im to chránený režim operačných systémov nedovoľuje.

Jednou z možností je naprogramovanie vlastného ovládača zariadenia, ktorý má prístup k hardvéru a je schopný posielať GPU príkazy, ktorým rozumie. Tento priamy prístup je však veľmi neefektívny, nakoľko musíme dokonale poznať svoju grafickú kartu – výrobcu, typ, počet multiprocesorov, procesorov, rýchlosti, veľkosť pamäte, podporované technológie a v neposlednom rade aj formát inštrukcií, ktorému daná grafická karta rozumie.

Oveľa výhodnejšie je použiť niektorú z moderných technológií, ktoré za nás vyriešia celú komunikáciu s hardvérom GPU. Existujú dve najznámejšie a najpoužívanejšie technológie (nielen v hernom priemysle, ale aj v CAD systémoch) a tými sú OpenGL a DirectX.

V tomto kurze sa budeme venovať práve OpenGL. Oproti DirectX má OpenGL nasledujúce výhody:

 • Jednoduchá procedurálna syntax (DirectX je oproti tomu implementovaný ako COM rozhranie)
 • Výslovne nepotrebujeme žiaden SDK a vystačíme si s jednou systémovou knižnicou pre OpenGL
 • Ľahká práca aj v nižších (alebo jazykov bez podpory OOP) jazykoch ako sú Visual Basic, C a dokonca aj Assembler!
 • OpenGL dlho prevahu nad DirectX z hľadiska možností svojich možností. To znamená, že z GPU využilo viac možností. To bol napr. hlavný dôvod, prečo ID Software dlho programovalo svoje hry práve v OpenGL.

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA KURZ

 • Znalosť niektorého z jazykov C/C++/Delphi/Assembler/Visual Basic/Python
 • Základná orientácia v hardvéri počítača

Rozsah: 16 hodin.

Obsah kurzu:

SYNTAX TECHNOLÓGIE WINDOWS API

 • Volacie konvencie
 • Volanie funkcií a procedúr
 • Princíp činnosti aplikácií, procesov a vlákien
 • Slučka spracovávania správ pre aplikácie OpenGL

ÚVOD DO OPENGL

 • Obecná syntax
 • Konštanty
 • Volanie funkcií OpenGL v iných jazykoch
 • Prístup k OpenGL bez SDK

PRVÁ APLIKÁCIA S OPENGL

 • Vytvorenie prázdneho okna vo Windows API
 • Návrh slučky správ
 • Správy WM_PAINT a WM_ERASEBKGND
 • Dvojitý buffer GDI
 • Vytvorenie a získanie kontextu zariadenia (DC)
 • Nastavenie formátu obrazových bodov pre DC
 • Fullscreen režim a zmena rozlíšenia obrazovky
 • Návrat z režimu Fullscreen
 • Štýl okna
 • Vytvorenie kontextu renderovania (RC) pre OpenGL
 • Prepojenie DC s RC
 • Vytvorenie prázdnej scény
 • Matice projekcie a modelu
 • Nastavenie pohľadu a perspektívy

TVORBA OBJEKTOV

 • Tvorba čiar
 • Tvorba polygónov
 • Tvorba štvoruholníkov
 • Nastavenie farieb
 • Tvorba farebných prechodov na objektoch
 • Hĺbkový buffer
 • Tvorba zložitejších objektov – kocka, valec

3D TRANSFORMÁCIE

 • Matice transformácií
 • Posunutie
 • Škálovanie
 • Rotácia
 • Transformácie scény

TVORBA INTERAKTÍVNYCH SCÉN

 • Interakcia s klávesnicou
 • Udalosti myši
 • Pohyb v scéne

TVORBA ZLOŽITEJŠÍCH MODELOV

 • Textúry
 • Prehodenie kanálov R a B v bitových mapách
 • Vytvorenie poľa textúr
 • Aplikácia 2D textúr na polygón
 • Rastrové a outline písma

NASVIETENIE

 • Ambietné svetlo
 • Difúzne svetlo
 • Normálové vektory polygónov
 •  Transformácie difúzneho svetla

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk