Programovanie vo Windows API

ČO VÁS NAUČÍME

Windows API predstavuje sadu knižníc, procedúr, funkcií, rozhraní a konštánt pre interakciu aplikácií s operačným systémom. Takýto prístup cez API je prakticky najefektívnejším (a teda aj najrýchlejším) spôsobom, ako pracovať s oknami, súbormi, registrom, grafikou, tlačiarňou a tiež aj internetom, zvukom a videom.

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA KURZ

 • Základná znalosť programovania v ľubovoľnom jazyku.

Rozsah: 24 hodín.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO PROGRAMOVANIA VO WINDOWS API

 • Štruktúra Windows API
 • Notácia zápisu identifikátorov
 • Knižnice kernel, user, gdi
 • ANSI a UNICODE
 • Volacie konvencie

PRÁCA S OKNAMI

 • Registrácia triedy okna
 • Vytvorenie hlavného okna aplikácie
 • Slučka spracovávania správ
 • Správy okna
 • Vytváranie dcérskych okien
 • Tlačidlá a editačné polia
 • Rozbaľovacie zoznamy
 • Posuvníky okna
 • Zmena parametrov a štýlu okna

PRÁCA SO SÚBORMI

 • Testovanie existencie súboru
 • Prehľadanie adresára
 • Otvorenie súboru
 • Režimy otvorenia súborov
 • Čítanie a zápis

PRÁCA S GRAFIKOU

 • Kontexty zariadení
 • Vlastnosti kontextov zariadení
 • Kreslenie čiar a útvarov
 • Obrysy a výplne
 • Písma a text
 • Práca s bitovými mapami

PROCESY A VLÁKNA

 • Vytváranie procesov
 • Vytváranie vlákien
 • Synchronizácia
 • Komunikácia medzi vláknami
 • Momentky procesov

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk