Školenie Reporting v SQL Serveri 

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na využitie Reporting Services v SQL Serveri , výkonného nástroja na plnohodnotný reporting, dodávaného s SQL Serverom. Obsahuje tvorbu základných aj pokročilých reportov, integráciu s databázami aj s OLAPom, parametrických reportov, interaktívnych a grafických reportov, ako aj automatizáciu reportingu – čiže všetkého, čo Reporting Services ponúkajú na vytváranie a správu pôsobivých a informatívnych reportov, ktoré dostanú ich užívatelia v profesionálnej podobe a bez čakania. Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach, vhodné sú aj skúsenosti s ľubovoľným reportingovým nástrojom a základy programovania. Obsah kurzu:

Úvod do SQL Server Reporting Services

 •  Prehľad a architektúra Reporting Services
 •  Inštalácia a konfigurácia
 •  Nástroje pre prácu s Reporting Services

Vytváranie reportov

 •  Vytvorenie základného reportu
 •  Základné prvky reportu, reportovacie komponenty
 •  Formátovanie reportov – statické aj dynamické
 •  Zoskupovanie údajov na jednej strane
 •  Používanie výrazov na výpočet hodnôt, podmienenú zmenu vzhľadu a pod.
 •  Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …

Vylepšovanie základných reportov

 •  Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 •  Skrývanie a zobrazovanie dát
 •  Subreporty, prekliky a drilldown/drillthrough v reportoch
 •  Používanie viacerých datasetov
 •  Parametrizácia reportov, používanie parametrov a filtrov
 •  Zoznamy parametrov, dynamická parametrizácia

Reportovacie modely

 •  Vytváranie reportovacích modelov pre užívateľov
 •  Tvorba reportov užívateľmi cez Report Builder

Publikovanie a spúšťanie reportov

 •  Publikovanie reportov
 •  Spúšťanie reportov
 •  Cache-ovanie reportov
 •  Vytváranie snapshotov, história reportov

Automatický odber reportov

 •  Prihlasovanie sa na odber reportov
 •  Správa odberu reportov

Správa Reporting Services

 •  Nástroje na správu Reporting Services
 •  Administrácia, záloha a obnova databáz Reporting Services
 •  Zabezpečenie Reporting Services
 •  Upgrade z predchádzajúcich verzií
 •  Prechod z iných reportovacích nástrojov na Reporting Services

Programovanie Reporting Services

 • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services
 • Priame renderovanie a tlač reportov v jazyku Visual Basic .NET
 • Rozširovanie funkcionality Reporting Services pomocou .NETu

Kurz Reporting v SQL Serveri  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk