Školenie riadenie projektov
- riešenie prípadovej štúdie

Cieľ kurzu: Projektový manažment (PM) poskytuje prepracovanú a osvedčenú metodiku riešenia zložitých riadiacich a pracovných problémov, umožňuje sústrediť úsilie na podstatné činitele (čas, náklady, rozsah), ktoré rozhodujú o kvalite výsledkov. Zároveň umožňuje zohľadňovať jedinečnosť a neopakovateľnosť problému a špecifické podmienky v ktorých sa riešenie uskutočňuje. Zámerom kurzu je ukázať podnikateľom, manažérom a odborníkom rôznych odborov možnosti implementácie PM pri riešení zložitých problémov strategického charakteru na základe riešenia prípadovej štúdie. Kurz je vhodný pre top manažérov, pracovníkov s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy, vedúcim a členom projektových tímov, ako aj všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť viac o projektovom riadení.

Profil absolventa:

využívať východiskové teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti PM v celej šírke projektového cyklu a aplikovať ich v konkrétnych podmienkach firmy precízne formulovať zadanie pre projektových manažérov a tímy pri riešení zložitých a náročných riadiacich a strategických problémoch.

Metodika:

Vysvetľovanie princípov a postupov PM prebieha prostredníctvom riešenia prípadovej štúdie, kde stručný výklad teoretického pravidla je doplnený detailným vysvetlením jeho praktickej aplikácie pri riešení konkrétneho problému a postupu. Účastníci kurzu samostatne alebo v malých skupinách vypracúvajú zadania v jednotlivých čiastkových etapách riešenia projektu, lektor im poskytuje poradenstvo a odbornú spätnú väzbu.

Študijné materiály:

Učebné materiály sú súčasťou výučby. Vstupné požiadavky: Obsah kurzu:

Úvod do PM

 • Inštitúcie a podpora pre témy PM
 • spoločná terminológia kurzu
 • fázy
 • skupiny procesov
 • procesy

Organizačné aspekty riadenia projektov

 • Typy projektov
 • role v projektoch
 • typy organizácii projektov
 • PMO, riadiaci výbor
 • Súčasný stav riadenia projektov
 • Správanie sa ľudí
 • informatická vetva
 • metodická vetva

Prípravná fáza

 • Príčiny spustenia projektu
 • analýza záujmových skupín
 • hľadanie poučení
 • definícia produktov a služieb
 • míľniky
 • role a zodpovednosť
 • náklady, riziká
 • dohoda s odberateľom
 • uzavretie fázy

Plánovacia fáza

 • tvorba komunikačného tímu
 • tvorba harmonogramu
 • tvorba komunikačného plánu
 • rozpočet
 • optimalizácia harmonogramov

Realizačná fáza

 • zoznam aktivít
 • prezentácia/posúdenie projektu (v rámci tímu)
 • zhromaždenie znalostí
 • správa o postupe projektu
 • prezentácia/posúdenie v riadiacej skupine

Fáza kompletizácie

 • odovzdanie
 • záverečná správa
 • záverečné stretnutie

Kroky fázy vyhodnotenia projektu a prenosu

 • následné posúdenie projektu
 • prehľad získaných znalostí
 • prenos znalostí
 • vybrané procesy na doplnenie informácií
 • riadenie kvality
 • riadenie zmien
 • riadenie rizík

Parter pre realizáciu

Kurz je realizovaný v partnerskej spolupráci so spoločnosťou Samel.Edu, s.r.o,

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk