Školenie SharePoint Server 2013/2010
Nasadenie a správa

Cieľ kurzu: Kurz sa venuje nasadeniu SharePointu a jeho následnej správe. Do detailov rozoberá inštaláciu SharePointu tak, aby výsledný SharePoint bežal rýchlo, stabilne a bezpečne, a aby bol časom bez problémov škálovateľný na väčšie množstvo užívateľov.

Účastníci sa zoznámia s architektúrou SharePointu, konfiguráciou bežne používaných komponentov, či zabezpečením farmy po všetkých stránkach. Kurz sa venuje praktickému nasadeniu SharePointu v čo najkratšom čase tak, aby užívatelia mohli na ňom začať pracovať čím skôr.

Okrem toho sa účastníci ešte naučia, ako správne nastaviť vyhľadávanie, zálohovanie a obnovu zo záloh, a ako monitorovať a riešiť bežné problémy pri prevádzke SharePointu.

Vstupné požiadavky: Ovládať základy správy Windows Servera. Ideálne je ovládať SharePoint z užívateľského hľadiska, nie je to však nevyhnutné.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Úvod do SharePointu

 • Architektúra SharePointu
 • Prehľad funkcionality SharePointu
 • Novinky v porovnaní s predchádzajúcimi verziami
 • Možnosti nasadenia a best practices

Inštalácia SharePointu

 • Inštalácia SharePointu
 • Vytvorenie SQL aliasu
 • Vytvorenie a nastavenie webových aplikácií
 • Vytvorenie a nastavenie kolekcií webov
 • Inštalácia českého/slovenského jazykového prostredia
 • Vytvorenie warm-up skriptu
 • Nastavenia sharepointovej farmy
 • Nastavenie e-mailu
 • Ostatné nastavenia farmy
 • Inštalácia aktualizácií a service packov

Správa servisných aplikácií

 • Architektúra servisných aplikácií
 • Vytvorenie a nastavenie servisných aplikácií
 • Mapovanie servisných aplikácií na webové aplikácie

Správa užívateľov a prístupu

 • Vytvorenie politiky webovej aplikácie
 • Sharepointové skupiny vs. doménové skupiny
 • Vlastné úrovne prístupu
 • Správa oprávení a ich dedenia
 • Zabezpečenie kolekcie webov
 • Povolenie anonymného prístupu k webu
 • Riešenie problémov s prístupmi

Zabezpečenie farmy

 • Zabezpečenie infraštruktúry SharePointu
 • Blokovanie zakázaných typov súborov
 • Bezpečnosť web parts
 • Auditovanie zabezpečenia
 • Konfigurácia SSL pripojenia

Nastavenie User Profile Service

 • Vytvorenie a konfigurácia servisnej aplikácie UPS
 • Import užívateľov a informácií z Active Directory
 • Konfigurácia My Sites
 • Správa užívateľských profilov a publika

Vyhľadávanie v obsahu na SharePointe

 • Architektúra vyhľadávania v SharePointe
 • Konfigurácia servisnej aplikácie vyhľadávania
 • Konfigurácia komponentov vyhľadávania
 • Pridanie a nastavenie zdrojov dát pre vyhľadávanie
 • Vytvorenie Centra vyhľadávania
 • Úprava výsledkov vyhľadávania
 • Integrácia s externými službami a dátovými zdrojmi
 • Prehľad ďalších možností služby vyhľadávania

Zálohovanie a obnova SharePointu

 • Čo všetko treba zálohovať
 • Zálohovanie a obnova SharePointu
 • Zabezpečenie vysokej dostupnosti farmy

Monitorovanie a údržba SharePointu

 • Monitorovanie prostredia SharePointu
 • Nastavenie diagnostického logovania ULS
 • Ladenie a optimalizácia prostredia SharePointu
 • Konfigurácia cacheovania
 • SharePoint Health Analyzer
 • Riešenie problémov so SharePointom

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk