Školenie SharePoint Server 2013/2010
Tvorba worflowov

Vstupné požiadavky: Ovládať základnú užívateľskú prácu so SharePointom na úrovni kurzu SPS2.

Cieľ kurzu: Kurz je určený všetkým, ktorí chcú vytvárať workflowy v SharePointe bez znalosti programovania, pomocou pôvodných sharepointových workflowov dostupných od verzie 2010, ako aj pomocou nových workflowov dostupných od verzie 2013. Venuje sa najmä tvorbe workflowov v SharePoint Designeri. Zaoberá sa aj riešením bežných problémov, ktoré vznikajú pri vývoji a nasadzovaní workflowov.

Trvanie: 2 dni

Obsahová náplň:

Úvod do workflowov

 • Čo sú to workflowy a ako fungujú
 • Základné stavebné kamene workflowov
 • Automatické vs. manuálne workflowy

Príprava a dokumentácia workflowov

 • Tvorba diagramov s krokmi workflowov
 • Použitie Excelu a Visia na dokumentáciu workflowov
 • Identifikácia miest pre zlepšenie workflowov
 • Interakcia workflowov s formulármi

Zabudované workflowy v SharePointe

 • Prehľad zabudovaných workflowov v SharePointe
 • Nastavenie workflowov
 • Konfigurácia trojstavového workflowu

SharePoint Designer

 • Zoznámenie sa s prostredím SharePoint Designera
 • Otvorenie webu, zoznamu a knižnice

Tvorba workflowov v SharePoint Designeri

 • 3 typy workflowov
 • Vytvorenie nového workflowu
 • Udalosti, ktoré spúšťajú workflow
 • Kroky workflowu
 • Akcie workflowu
 • Vytvorenie jednoduchého workflowu
 • Odoslanie e-mailovej notifikácie
 • Nastavenie zoznamu úloh a logovania histórie workflowu
 • Vytvorenie workflowu použitím akcie „Počkať na zmenu poľa“
 • Použitie podmienok na vetvenie logiky a rozhodovanie sa
 • Použitie pokročilých podmienok
 • Paralelné bloky

Formuláre pre workflowy

 • Použitie zabudovaného formuláru zo zoznamu
 • Vytvorenie formuláru použitím InfoPathu
 • Úprava a publikovanie formulárov InfoPath
 • Vytvorenie knižnice formulárov použitím InfoPathu
 • Iniciačné a asociačné formuláre
 • Získanie a použitie hodnôt z formulárov
 • Úprava parametrov inicializačného formulára
 • Modifikácia asociačného formulára
 • Pridanie asociačných polí do inicializačného formulára
 • Úprava formulárov úloh

E-mailové notifikácie

 • Odoslanie e-mailu odosielateľovi formulára
 • Odoslanie e-mailu osobe v skupine
 • Použitie adresárov pre vyhľadanie e-mailových adries pre workflow
 • Použitie pravidiel Outlooku pre správy workflowov

Základné akcie vo workflowoch

 • Pozastavenie workflowu
 • Premenné workflowu
 • Vykonanie kalkulácií
 • Výpočet a nastavenie časových údajov
 • Nastavenie stavu workflowu
 • Zastavenie workflowu
 • Vizualizácia stavu workflowov

Použitie zoznamov vo workflowoch

 • Vytvorenie novej položky v zozname
 • Zamknutie a odomknutie položky
 • Nastavenie hodnôt polí
 • Kopírovania a mazanie položiek zoznamu
 • Čakanie na zmenu položky zoznamu
 • Nájdenie intervalu
 • Aktualizácia položiek zoznamu
 • Práca s reťazcami

Získanie dát od užívateľov

 • Získanie dát od užívateľov
 • Priradenie úloh užívateľom

Zjednodušenie správy workflowov

 • Použitie e-malových aliasov
 • Pridanie komentárov
 • Zapisovanie do logov workflowu
 • Kontrola logov workflowu
 • Odchytávanie chýb vo workflowoch
 • Úprava existujúcich workflowov
 • Ukončenie a odstránenie inštancií workflowov

Tvorba opakovane využiteľných workflowov

 • Vytvorenie opakovane využiteľného workflowu
 • Priradenie asociačných stĺpcov k workflowu
 • Vytvorenie vlastného typu obsahu pre workflow
 • Priradenie opakovane využiteľného workflowu a vlastného typu obsahu do zoznamu
 • Použitie šablón workflowov
 • Vytvorenie workflowu webu

Použitie Visia pre dizajn workflowov verzie 2010

 • Exportovanie workflowov zo SharePoint Designera do Visia
 • Použitie šablóny SharePoint Workflow na návrh workflowu
 • Publikovanie workflowu na web stránku pre spätnú väzbu
 • Import workflowu Visia do SharePoint Designeru

Tvorba workflowov verzie 2013 v SharePoint Designeri

 • Užívateľské rozhranie workflowov
 • Pomenovania a správy
 • Parametre workflowov
 • Bloky, kroky a paralelné bloky
 • Cykly a podmienky dokončenia
 • Akcie workflowu
 • Podmienky workflowu
 • Integrácia s externými službami
 • Premenné workflowu
 • Opakovane využiteľné workflowy
 • Publikovanie a nasadenie workflowov
 • Best practices

Tvorba workflowov pomocou Visia 2013

 • Rozdiely v textovom a vizuálnom dizajnéri
 • Vizuálny dizajnér workflowov
 • Spracovanie chýb vo workflowoch
 • Balenie workflowov do balíčkov

Ďalšie možnosti tvorby workflowov

 • Programovanie workflowov vo Visual Studiu
 • Workflowy Nintex

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk