Školenie SQL

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je, aby absolvent ovládal tvorbu dotazov v databázovom príkazovom jazyku SQL. Absolvent tohto modulu pozná pravidlá, syntax a princípy práce návrhu databázových dotazov v jazyku SQL. Modul je určený pre všetkých, ktorí potrebujú zabezpečiť pokročilú prácu s dátami.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti práce s ľubovoľnou databázovou aplikáciou, ktorá podporuje štandard SQL jazyka (napr. MS Access, MySQL, SQL SERVER a pod.).

Obsah kurzu:

Úvod do jazyka SQL

 • čo je SQL – základné pojmy, štruktúra a význam použitia
 • problematika štandardizácie jazyka

Výber údajov v databáze

 • základná syntax príkazu SELECT
 • použitie klauzúl – FROM, GROUP BY, HAVING, IN, ORDER BY, WHERE
 • operácia JOIN
 • deklarácia – PARAMETERS
 • predikáty - BETWEEN, EXISTS, IN, LIKE, NULL
 • predikáty porovnania a kvantifikačné predikáty
 • vyhľadávacia podmienka
 • poddotaz
 • súhrnné funkcie – AVG, COUNT, MAX, MIN, STDEV, STDEVP, SUM, VAR, VARP
 • príkaz TRANSFORM
 • operátor dotazu UNION

Výkonné dotazy v SQL

 • príkaz DELETE – vymazávanie údajov v databáze
 • príkaz INSERT – vkladanie záznamov do databázy
 • príkaz UPDATE – aktualizácia údajov v databáze
 • príkaz SELECT....INTO – vytvárací dotaz

Príklady zložitých dotazov

 • pravidlá a postupy tvorby zložitých dotazov
 • Import a export SQL tabuliek
 • princípy importu SQL tabuliek
 • pripojovanie SQL tabuliek
 • export do SQL tabuľky

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk