Školenie tvorba WWW - základy, HTML a XHTML

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne a rýchlo vytvárať, spravovať a aktualizovať statické WWW stránky. Vstupné požiadavky: Absolvovanie kurzu základy Windows, hlavne práca so súbormi a priečinkami (kopírovanie, vystrihnutie, vloženie, mazanie, premenovanie, prípony súborov), Internet – základy. Odporúčané sú základy Word.
Obsah kurzu:

TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA

 • Ako funguje internet
 • Vysvetlenie pojmov sieť, pripojenie, online, offline
 • Čo je web, ako funguje
 • Dokumenty na webe, formát, dôvody
 • Stránky statické, dynamické, dynamicky generované
 • Klient/server, TCP/IP
 • Protokol TCP/IP

HYPERTEXT

 • SGML, HTML, XML – popis štandardov pre tvorbu www stránok
 • HTML, čo to je, vývoj, verzie jazyka, štandardizácia, problémy a riešenia
 • Software pre tvorbu www stránok
 • Prehliadače, porovnanie a popis problémov

TVORBA WWW

 • HTML dokument, www stránka, jej štruktúra
 • Jazyk HTML, komplexný popis jednotlivých značiek
 • Nastavenie farby pozadia
 • Farby písma a hypertextových odkazov
 • Formátovanie (šikmé, tučné, podčiarknuté) a zarovnanie textu
 • Typ písma
 • Odsek a zalomenie riadku
 • Vytváranie horizontálnych čiar
 • Tvorba číslovaných a odrážkových zoznamov
 • Vytváranie tabuliek, nastavenie farby pozadia tabuľky a bunky
 • Web dizajn pomocou tabuliek
 • Tvorba jednoduchých stránok (vizitka)
 • Grafika a grafické formáty
 • Umiestnenie a polohovanie obrázku na www stránke
 • Princípy a ukážky optimalizácie obrázkov pre umiestnenie na www stránkach
 • Zásady umiestňovania obrázkov na www stránke
 • Obrázok ako odkaz
 • Odkazy na www stránkach

NÁSTROJE PRE EFEKTÍVNU TVORBU WWW STRÁNOK

 • Princípy vizuálnej (WYSIWYG) tvorby www stránok
 • Vkladanie textu z textového editora, vytváranie textu, práca s textom
 • Vkladanie tabuliek, ich modifikácia a nastavovanie vlastností
 • Grafika a obrázky, umiestnenie, nastavovanie vlastností a možnosti práce
 • Site, čo je to, stratégia a postup tvorby
 • Kroky pri plánovaní a vytváraní nového projektu
 • Vytvorenie, konfigurácia a správa situ
 • Pojmy web server, hosting, login, password, FTP, synchronizácia, aktualizácia
 • Správa konta
 • Web hostingové služby v SR
 • Publikovanie výsledkov na webe

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk