Školenie Visual Basic.net - základy

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je oboznámiť absolventov s vytváraním jednoduchých aplikácií, používaním formulárov a ovládacích prvkov pre vytváranie užívateľského prostredia. Účastník sa naučí vytvárať aj používať premenné, polia a metódy. Oboznámi sa s kontrolou vstupných dát vo formulároch, s vylepšením užívateľského rozhrania použitím ponúk, stavových a nástrojových líšt. Absolvent bude schopný používať objektovo orientované programovanie, kompilovať vytvorené aplikácie a vytvárať inštalačné balíčky.

Vstupné požiadavky: Požadovaná je znalosť prostredia MS Windows, základy programovania sú výhodou.

Obsah kurzu:

PLATFORMA .NET

 • základné koncepty platformy .NET
 • vývojové prostredie
 • aplikačné možnosti
 • história a verzie
 • porovnanie s inými .NET jazykmi

FORMULÁRE A OVLÁDACIE PRVKY

 • práca s formulármi pre vytvorenie užívateľského prostredia
 • práca s ovládacími prvkami pre úpravu užívateľského prostredia
 • formátovanie programového kódu

PREMENNÉ A POLIA

 • úvod do dátových typov
 • premenná a rozsah jej platnosti
 • vytváranie a používanie premenných a polí
 • konverzia dátových typov
 • uloženie dát do poľa

PRÁCA S PROCEDÚRAMI

 • vytváranie procedúr
 • použitie procedúr
 • použitie preddefinovaných procedúr

ŠTRUKTÚRY PRE RIADENIE TOKU PROGRAMU

 • použitie podmieňovacích výrazov
 • použitie rozhodovacích štruktúr

SPRÁVA CHÝB A VÝNIMIEK

 • typy chýb
 • správa výnimiek

VALIDÁCIA UŽÍVATEĽSKÝCH VSTUPOV

 • obmedzenie užívateľských vstupov
 • validácia poľa
 • validácia formulára

PRISPÔSOBENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA

 • vytvorenie panelu ponuky
 • vytvorenie stavového riadku
 • vytvorenie nástrojov líšt

OOP

 • práca s objektovými triedami
 • pôsobenie medzi objektmi
 • použitie zdieľaných členov
 • pravidlá objektového návrhu
 • odlišnosť objektového postupu
 • objektové modelovanie
 • polymorfizmus, dedičnosť

WEBOVÉ APLIKÁCIE

 • úvod do ASP.NET
 • generovanie stránok
 • vytvorenie aplikácií pomocou Web Forms
 • vytváranie a použitie webovej služby

ADO.NET

 • prehľad ADO.NET
 • .NET Data Providers
 • objekt DataSet
 • Data Designers a Data Binding
 • XML

DISTRIBÚCIA APLIKÁCIÍ

 • nástroje pre distribúciu
 • dôležité princípy distribuovaných aplikácií
 • voľne prepojené verzus tesne prepojené aplikácie

INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk