Školenie MS Windows
- administrácia systému

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne pracovať so skupinami a doménami, nastaviť a spravovať užívateľské účty, inovovať staršie verzie systému Windows na Windows XP Professional. Kurz je určený aj pre tých, ktorý plánujú konfiguráciu protokolov TCP/IP a NWLink alebo zabezpečenie prostriedkov pomocou oprávnenia NTFA a chcú zdokonaliť zabezpečenie súborov a zložiek v počítači pomocou šifrovania systému súborov EFS. Účastník kurzu vie naplánovať spúšťanie programov a dávkových súborov a taktiež riešiť problémy so spúšťaním počítača.

Vstupné požiadavky: Požadované sú minimálne znalosti na úrovni kurz Windows XP – mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO SYSTÉMU WINDOWS XP

 • Nové funkcie a vylepšenie systému
 • Riešenie problémov pomocou Centra pre nápovedu a odbornú pomoc
 • Princípy pracovných skupín a domén
 • Prihlásenie a odhlásenie v systéme Windows XP

INŠTALÁCIA SYSTÉMU WINDOWS XP/Vista/7/8

 • Predinštalačná príprava
 • Inštalácia systému Windows XP z disku CD-ROM
 • Inštalácia systému Windows XP pomocou siete
 • Inovácia staršej verzie Windows na Windows XP
 • Miestne a jazykové nastavenia
 • Nastavenia dátumu a času na počítači

SPRÁVA UŽÍVATEĽSKÝCH ÚČTOV

 • Princípy užívateľských účtov
 • Plánovanie nových užívateľských účtov
 • Vytváranie, zmeny a odstraňovanie užívateľských účtov
 • Nastavenie vlastností užívateľských účtov
 • Práca so skupinami

SIEŤOVÉ PROTOKOLY

 • Princípy protokolov TCP/IP
 • Konfigurácia protokolu TCP/IP a riešenie súvisiacich problémov
 • Inštalácia a konfigurácia protokolu NWLink a riešenie súvisiacich problémov
 • Sieťové väzby

SLUŽBY DNS A ACTIVE DIRECTORY

 • Princípy služby DNS
 • Princípy prekladu adries IP
 • Konfigurácia klienta DNS
 • Princípy služby Active Directory
 • Princípy štruktúry a replikácie adresára služby Active Directory
 • Koncepcia adresára služby Active Directory

INŠTALÁCIA SIEŤOVÝCH TLAČIARNÍ

 • Tlač v systéme Windows XP
 • Inštalácia, pripojenie a konfigurácia sieťových tlačiarní
 • Riešenie problémov spojených s inštaláciou a konfiguráciou tlačiarní

SPRÁVA SIEŤOVÝCH TLAČIARNÍ

 • Správa tlačiarní
 • Správa dokumentov
 • Správa tlačiarní pomocou webového prehliadača
 • Riešenie bežných problémov s tlačou

ZABEZPEČENIE POMOCOU OPRÁVNENÍ NTFS

 • Princíp a použitie oprávnení NTFS
 • Priraďovanie oprávnení NTFS
 • Riešenie problémov s oprávneniami

SPRÁVA ZDIEĽANÝCH PRIEČINKOV

 • Princíp zdieľaných priečinkov
 • Plánovanie, zdieľanie a pripojenie k zdieľaným priečinkom
 • Kombinácia oprávnení pre prístup k zdieľaným priečinkom a oprávnení NTFS

KONFIGURÁCIA SYSTÉMU WINDOWS XP

 • Konfigurácia riadenia spotreby
 • Konfigurácia nastavení operačného systému
 • Konfigurácia prostredia plochy a riešenie súvisiacich problémov
 • Správa súčastí systému Windows

INŠTALÁCIA HW ZARIADENÍ A OVLÁDAČOV

 • Princíp automatickej a ručnej inštalácie hardwaru
 • Konfigurácia hardwarových zariadení
 • Zobrazenie a konfigurácia hardwarových profilov
 • Konfigurácia a sledovanie podpisov ovládačov
 • Konfigurácia počítačov s viacerými procesormi

AUDIT PROSTRIEDKOV A UDALOSTÍ

 • Plánovanie a implementácia zásad auditu
 • Použitie nástroja Prehliadač udalostí

NASTAVENIA ZABEZPEČENIA INTERNETU

 • Konfigurácia zásad účtov
 • Konfigurácia užívateľských práv a možností zabezpečenia
 • Konfigurácia možností Internetu

SPRÁVA UKLADANIA DÁT

 • Správa kompresie
 • Správa prideľovania diskových kvót
 • Zvýšenie úrovne zabezpečenia pomocou systémov súborov EFS
 • Použitie nástrojov Defragmentácia disku, Kontrola disku a Vyčistenie disku

SPRÁVA A ÚDRŽBA SIEŤOVÝCH PROSTRIEDKOV

 • Sledovanie prístupov k zdieľaným priečinkom
 • Vytvorenie a zdieľanie miestnych a vzdialených priečinkov
 • Sledovanie užívateľov v sieti
 • Použitie priečinkov a súborov offline
 • Použitie naplánovaných úloh
 • Použitie Správcu úloh
 • Použitie konzoly Výkon

ZÁLOHOVANIE A OBNOVENIE DÁT

 • Použitie programu Backup
 • Zálohovanie
 • Obnovenie dát
 • Použitie Sprievodcu automatickým obnovením systému

KONFIGURÁCIA SIETI A INTERNETU

 • Konfigurácia prichádzajúcich pripojení
 • Konfigurácia odchádzajúcich pripojení

ZMENA PROCESU SPÚŠŤANIA SYSTÉMU

 • Princíp procesu spúšťania systému
 • Princíp činnosti registra a použitie Editora registra

ZAVEDENIE SYSTÉMU WINDOWS XP

 • Automatizácia inštalácie pomocou Správcu inštalácie systému Windows
 • Zavedenie Windows XP duplikovaním disku
 • Vzdialená inštalácia
 • Nástroje pre zjednodušovanie zavádzania systému

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk