Školenie MS Windows - mierne pokročilý

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne pracovať so súbormi a priečinkami vrátane schopnosti vyhľadávať súbory na počítačovej sieti, vedieť riešiť najčastejšie problémy spojené s používaním operačného systému, poznať možnosti prispôsobenia si pracovného prostredia vlastným potrebám, ovládať zásady bezpečnosti práce na počítači, efektívne využívať dostupné štandardné nástroje a aplikácie systému vrátane práce s multimédiami.

Vstupné požiadavky: Práca s oknami prostredia Windows, vytváranie, premenovávanie, kopírovanie a presúvanie priečinkov a súborov, práca s myšou a klávesnicou na počítači. Požadované sú minimálne znalosti na úrovni kurz Windows XP - základy.

Obsah kurzu:

PRÁCA S PRIEČINKAMI A SÚBORMI

 • Tipy a triky pre rýchle kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov
 • Používanie USB kľúčov
 • Kopírovanie a presúvanie súborov po sieti
 • Ako rýchlo vyhľadávať súbory
 • Vyhľadávanie súborov podľa obsahu, dátumu poslednej modifikácie, dátumu vytvorenia, veľkosti, zástupných znakov
 • Vyhľadávanie súborov v sieti
 • Zobrazenie zoznamu posledne používaných súborov
 • Komprimovanie a dekomprimovanie súborov a priečinkov
 • Tvorba a používanie komprimovaných priečinkov
 • Zistenie MAC adresy počítača
 • Ako použiť Správcu úloh pre ukončenie „zamrznutých“ programov

PRISPÔSOBENIE MS WINDOWS

 • Nastavenie obrazovky, šetriča, obrázkov do pozadia
 • Používanie rôznych jazykových variácií klávesníc na počítači
 • Nastavenia panelu Úloh
 • Prispôsobenie myši
 • Miestne a jazykové nastavenia
 • Nastavenia dátumu a času na počítači

SPRÁVA TLAČE

 • Nastavenie predvolenej tlačiarne na počítači
 • Zobrazovanie zoznamu a stavov tlačových úloh pomocou správcu tlače
 • Prerušovanie, reštartovanie a vymazávanie tlačových úloh pomocou správcu tlače

BEZPEČNOSŤ

 • Zásady bezpečnosti práce v prostredí MS Windows
 • Ochrana počítača pred neoprávneným vniknutím cudzích osôb prostredníctvom siete Internet
 • Automatická aktualizácia systému Windows
 • Bezpečné prihlásenie sa do systému, správa užívateľských účtov, vytvorenie prihlasovacieho hesla
 • Zdieľanie súborov a adresárov
 • Spôsoby prieniku vírusov do počítača
 • Ochrana proti vírusom
 • Prehľad najpoužívanejších antivírusových systémov

MULTIMÉDIÁ A DOKUMENTY

 • Prezeranie obrázkov
 • Prezentácia obrázkov – automatická a manuálna
 • Otáčanie a jednoduché úpravy obrázkov
 • Použitie nástroja Windows Media Player pre počúvanie hudby spúšťanie videa
 • Práca so zvukom na počítači
 • Prezeranie PDF dokumentov

PRÍSLUŠENSTVO MS WINDOWS

 • Práca s kalkulačkou
 • Používanie poznámkového bloku
 • Vkladanie obsahu obrazovky do dokumentov
 • Vkladanie špeciálnych znakov a symbolov do textu pomocou mapy znakov
 • Zväčšovacie sklo a jeho využitie
 • Synchronizácia údajov medzi lokálnym a sieťovým počítačom

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk