Školenie XML v SQL Serveri

Cieľ kurzu: Tento kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v SQL Serveri. Je tiež určený pre všetkých, ktorí chcú používať zabudovanú XML funkcionalitu SQL Servera pre efektívnu prácu s XML. Prináša detailný prehľad a cvičenia z celej funkcionality XML v SQL Serveri – jeho ukladanie a validovanie v databáze, vyhľadávanie a indexácia obsahu, konverzia z XML na relačné dáta a naopak, použitie jazykov XQuery a XPath, ako aj použitie s ostatnými komponentami SQL Servera a .NET aplikáciami. Vstupné požiadavky: Základy dotazovania sa v jazyku SQL, základy programovania. Vhodné je mať aj základy XML.

Obsah kurzu:

XML v SQL Serveri

 • Základná syntax XML dokumentov
 • Implementácia XML v SQL Serveri
 • Benefity natívneho spracovania XML priamo v databáze
 • Natívny dátový typ XML
 • Validácia XML v databáze použitím XSD schém
 • Serializácia, deserializácia a entitizácia XML

Vyhľadávanie v XML dokumentoch

 • Úvod do jazyka XPath
 • Hľadanie hodnôt v dokumentoch metódou value()
 • Testovanie existencie metódou exist()
 • Extrakcia XML fragmentov metódou nodes()
 • Spájanie XML fragmentov s relačnými dátami v tabuľkách
 • Dotazovanie sa na časti XML metódou query()
 • Úvod do jazyka XQuery
 • XML Namespaces
 • Klauzula WITH XMLNAMESPACES
 • Výrazy FLWOR v XML dotazoch
 • Podmienky na dotazovanie sa na dáta použitím XQuery
 • Použitie lokálnych T-SQL premenných v XML dotazoch
 • Primárne XML indexy
 • Sekundárne XML indexy – typu VALUE, PATH, PROPERTY

Práca s XML dokumentami

 • Modifikácia XML dokumentov metódou modify()
 • Jazyk XML DML – insert, delete, replace value of
 • Limity dátového typu XML
 • Použitie správnych SET nastavení pri práci s XML

Vytváranie XML dokumentov z relačných tabuliek

 • XML pohľady z relačných tabuliek
 • Vytvorenie XML použitím klauzuly FOR XML
 • FOR XML RAW – jednoduché XML
 • FOR XML AUTO – vnorené element-based XML
 • FOR XML PATH – mix element- a attribute-based XML
 • FOR XML EXPLICIT – explicitne definovaná XML štruktúra
 • Vnáranie XML použitím argumentu TYPE
 • Generovanie inline XSD a XDR schém
 • Encoding binárnych dát v XML výstupe
 • Ostatné argumenty klauzuly FOR XML

Konverzia XML na relačné dáta

 • Procedúra sp_xml_preparedocument()
 • Funkcia OPENXML()
 • Procedúra sp_xml_removedocument()
 • Odporúčania pre konverzie z XML

Využitie XML v SQL Serveri

 • XML v Service Brokeri
 • XML v importe a exporte dát
 • XML v Integration Services (SSIS)
 • XML bulk load
 • Práca s dátovým typom XML v .NET aplikáciách

Kurz XML v SQL Serveri  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk