Školenie základy Business Intelligence v SQL Serveri 

Cieľ kurzu: Pomôžte Vašej firme dostať z Vašich dát nové poznatky, ktoré ju podporia v raste a ziskovosti. SQL Server ako jednotka vo svete Business Intelligence dokáže oveľa viac, ako bežná databáza. Na tomto kurze sa dozviete, ako dať analytikom, manažérom a obchodníkom možnosť ľahko analyzovať obrovské množstvá dát, bez čakania a bez vplyvu na produkčné systémy firmy. Taktiež sa naučíte, ako si bežní užívatelia môžu jednoducho vytvárať vlastné prehľady, analýzy, grafy a reporty nad nimi – bez znalosti fungovania SQL Servera. A vedúcim pracovníkom umožníte mať prehľad o tom, čo sa deje vo firme, v reálnom čase, a v im prirodzenej forme. Osobitnou kapitolou bude budovanie rýchlych dátových skladov, ktoré slúžia na podporu takýchto analýz. Perličkou kurzu bude dolovanie cenných poznatkov o správaní zákazníkov či zamestnancov z firemných dát využitím zabudovanej umelej inteligencie, a následné aplikovanie zistení za účelom rozvoja firmy a spokojnosti zákazníkov – napr. zvýšenie predaja zisťovaním vhodných produktových setov, automatická klasifikácia potenciálnych zákazníkov na „dobrých“ a „zlých“, či zisťovanie, ktorí zákazníci s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia Váš ďalší nový produkt. Kurz zakončíme možnosťami integrácie všetkých týchto technológií do Vašich aplikácií. Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z reportingu a analýz, optimálne je poznať procesy riadenia a rozhodovania v podniku. Komponenty Business Intelligence SQL Servera sú úplne nezávislé od databáz SQL Servera, takže je možné ich použiť nad ľubovoľnými dátovými zdrojmi, a nie je potrebné poznať SQL Server.
Obsah kurzu:

Dátové sklady, ktoré podporujú dobré rozhodnutia

 • Dátové sklady, data marty a ich využitie v praxi
 • Príprava dátových skladov na podporu rozhodovacích procesov
 • Napĺňanie dátových skladov a ich blesková aktualizácia
 • Riešenie bežných problémov a vytváranie spoľahlivých dátových prenosov

Analysis Services – Flexibilné analýzy v reálnom čase

 • Možnosti analýz v Analysis Services
 • Vybudovanie OLAP kociek ako základu pre analýzy
 • Okamžité, flexibilné analýzy použitím OLAP kociek – v intuitívnom prostredí, optimalizovanom pre manažérov, obchodníkov a analytikov
 • Sledovanie výkonnosti firmy cez KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti
 • Automatizovaná náprava zistených problémov v podniku cez integrované akcie
 • Pridanie vlastnej logiky do OLAP kociek
 • Prepojenie s Excelom pre bežných užívateľov
 • Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
 • Bonus: Komplexné spracovanie udalostí technológiou StreamInsight v reálnom čase

Data Mining – Dolovanie poznatkov z firemných dát

 • Automatizovaná analýza správania zákazníkov a zamestnancov
 • Zistenie najkupovanejších balíkov produktov
 • Segmentácia a klasifikácia zákazníkov využitím umelej inteligencie
 • Predpovedanie trendov, budúceho správania zákazníkov, vývoja trhu či chybovosti výroby
 • Objavenie skrytých závislostí vo firme, ktoré máte ukryté vo svojich dátach

Reporting Services – kompletný reporting pre každého

 • Prehľad a architektúra Reporting Services
 • Vytváranie základných aj pokročilých reportov
 • Dynamické formátovanie reportov, zoskupovanie údajov
 • Používanie výrazov pre komplexné reporty
 • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …
 • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 • Skrývanie a zobrazovanie dát
 • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov
 • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
 • Jednoduchá tvorba reportov priamo užívateľmi cez Report Builder 3.0
 • Publikovanie reportov a automatický odber reportov
 • Zabezpečenie reportov v Reporting Services

Integrácia s firemnými aplikáciami

 • Dotazovanie sa na OLAP kocky z aplikácií
 • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services
 • Integrácia dátových skladov a analýz s reportami Reporting Services
 • Priame renderovanie a tlač reportov v jazyku Visual Basic .NET
 • Aplikovanie poznatkov z data miningu v aplikáciách (real-time odporúčania produktov pre zákazníkov podľa ich aktuálneho nákupného správania a pod.)
 • Bonus: Vynucovanie business rules v aplikáciách použitím Master Data Services

Kurz Základy Business Intelligence v SQL Serveri 2008 školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server 2008.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk