Školenie základy optimalizácie výkonu

SQL Servera

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorí majú problémy s výkonom SQL Servera. Počas neho sa naučia, čo všetko ovplyvňuje jeho výkon, ako rýchlo nájsť hlavné zdroje problémov, a ako ich rýchlo napraviť. Časť kurzu je venovaná aj hlavným chybám, ku ktorým dochádza pri ladení výkonu neskúsenými osobami, ako aj postupy, ako sa takýmto chybám vyhnúť, či napraviť ich. Kurz je určený aj pre účastníkov používajúcich SQL Server 2005. Vstupné požiadavky: Solídne základy správy SQL Servera a písania SQL dotazov v SQL Serveri, ideálne niekoľkoročné skúsenosti v oboch oblastiach.
Obsah kurzu:

Úvod do Performance Tuningu

 • Kde začať a na čo sa zamerať
 • Limity optimalizácie a SQL Servera
 • Architektúra spracovania dotazov v SQL Serveri
 • Exekučné plány
 • Kompilácia a recyklácia exekučných plánov
 • Cache SQL Servera, ich využitie, správa a vplyv na celkový výkon
 • Faktory ovplyvňujúce výkon databáz na úrovni OS – CPU, RAM, diskové polia, siete, a ich správna konfigurácia
 • SSD disky – áno alebo nie?

Indexy

 • Ako SQL Server (ne)používa indexy
 • Interná štruktúra indexov a jej maximálne využitie
 • Clustered vs. Nonclustered indexy
 • Covering vs. Composite indexy
 • Optimalizácia indexov – ako rýchlo zistiť chýbajúce aj prebytočné indexy
 • Konsolidácia indexov
 • Defragmentácia a reorganizácia indexov
 • Filtrované indexy
 • Indexované (materializované) pohľady, indexácia agregátov
 • Indexové štatistiky, interná štruktúra a jej využitie
 • Full-textové indexy
 • Málo známe spôsoby využitia indexov pre optimalizáciu dotazov
 • Odporúčania z praxe

Riešenie problémov s indexmi

 • Vplyv indexov na systém ako celok – pozitíva, negatíva
 • Optimalizácia indexov – ako rýchlo zistiť chýbajúce aj prebytočné indexy
 • Odstránenie bookmark lookup-ov
 • Konsolidácia indexov
 • Automatická údržba indexov a štatistík
 • Filtrované indexy a štatistiky
 • Odporúčania z praxe

Optimalizácia SQL dotazov

 • Zásady správneho písania dotazov
 • Optimalizácia JOINov
 • Normalizácia vs. denormalizácia databáz
 • MERGE operátor – rýchla synchronizácia dát
 • Optimalizácia práce s binárnymi stĺpcami cez FILESTREAM
 • Nahradenie náročných SQL analýz OLAP analýzami – úvod do Analysis Services

Presun a archivácia dát

 • Bulk load
 • Change Data Capture (CDC) a Change Tracking
 • Úvod do ETL nástrojov – SQL Server Integration Services

Automatizované ladenie výkonu servera

 • SQL Profiler, SQL Trace, SQLDiag
 • Database Engine Tuning Advisor
 • SQL Nexus a RML Utilities

Monitoring výkonu

 • Activity Monitor, Performance Monitor
 • Data Collector a Management Data Warehouse
 • SQL Server Performance Dashboard reporty

 Identifikácia a riešenie problémov s výkonom

 • Expresná diagnostika cez Dynamic Management Views
 • Identifikácia najviac vyťažujúcich dotazov – dlhotrvajúcich, aj krátkych s vysokou kumulatívnou záťažou
 • Locking (uzamykanie a blokovanie) dát pri spracovaní, jeho vplyv na výkon a konkurenčnosť spracovania, optimalizácia lockingu
 • Resource Governor – obmedzenie zdrojov SQL Servera pre aplikácie
 • Plan Guides – vynucovanie exekučných plánov pre dotazy

Kurz Základy optimalizácie výkonu SQL Servera 2008 školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

 

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk