Základy správy SQL Servera

Cieľ kurzu: Kurz je určený pre správcov SQL Servra, ktorí sa potrebujú zoznámiť so základmi správy SQL Servra tak, aby im to stačilo na vačšinu úloh, s ktorými sa dostanú do kontaktu počas svojej práce. Obsahuje inštaláciu a nasadenie SQL Servra, vytvorenie databáz a základných štruktúr, nastavenie záloh a postupov pri obnove databáz, zabezpečenie pred neoprávneným prístupom, automatizáciu opakovaných úloh, monitoring servra a riešenie problémov s výkonom. Vstupné požiadavky: Požadované sú minimálne znalosti SQL servera na úrovni užívateľa, vhodné sú administrátorské skúsenosti. Predpokladá sa niekoľkoročná prax v prostredí MS Windows.

Obsah kurzu:

ZÁKLADNÝ POPIS SQL SERVERA

 • Klient – server architektúra
 • Databázové objekty
 • Nástroje pre správu SQL servera

INŠTALÁCIA SQL SERVERA

 • Požiadavky na hardvér a softvér
 • Typy inštalácií
 • Normálna, vzdialená, bezzásahová inštalácia

SPRÁVA DÁTOVÝCH SÚBOROV

 • Ako sú dáta uložené
 • Vytváranie databáz
 • Modifikovanie databáz – autogrowth, shrinking

ZABEZPEČENIE SQL SERVERA

 • Koncept loginu, DB user, guest
 • Serverové a databázové skupiny
 • Aplikačné role, alternatívne prístupy k správe zabezpečenia

AUTOMATIZÁCIA ÚKONOV – SQL AGENT

 • Komponenty automatizácie
 • Vytváranie jobov, operátorov
 • Alerty a chybové hlášky SQL servera

ZÁLOHA A OBNOVA DATABÁZ

 • Syntax Backup Database príkazu
 • Proces zálohovania
 • Obnova databáz a ďalšie možnosti obnovy

TRANSFER DÁT POMOCOU DTS

 • Použitie DTS nástrojov
 • DTS Imort/export wizard
 • DTS designer
 • dtsrun

VYSOKÁ DOSTUPNOSŤ

 • Cluster
 • Log – Shipping

Kurz Základy správy SQL Servera  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk