Kurz: Základy balíka MS Office

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov samostatne využívať prostredie Excelu, Wordu, Outlooku a naučiť ich pracovať s internetom. Absolvent ovláda základné zručnosti balíka programov MS Office pre zefektívnenie svojej práce.

Vstupné požiadavky na kurz

Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou.
Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Windows základy.

Obsah kurzu:

01  Excel

 • Vytváranie nových súborov
 • Popis pracovného prostredia
 • Pravidlá korektného vkladania, úprav a odstraňovania čísiel, dátumov a textových hodnôt do buniek
 • Pridávanie a odstraňovanie stĺpcov a riadkov
 • Zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov, automatické prispôsobenie šírky stĺpcov a výšky riadkov
 • Ako jednoducho kopírovať a presúvať údaje
 • Presúvanie, kopírovanie, premenovanie a odstránenie hárkov
 • Zmena vlastností písma, zarovnanie hodnôt v bunkách, nastavenie farby písma a pozadia, použitie orámovania buniek
 • Úpravy vzhľadu číselných hodnôt – nastavenie správneho číselného formátu pre menu, počet desatinných miest, dátum, čas, percentuálne hodnoty
 • Pravidlá korektného zápisu vzorcov
 • Zásady správneho odkazovania sa na bunky

02  Word

 • Vytváranie nových súborov
 • Popis pracovného prostredia
 • Úpravy napísaného textu – dopĺňanie textu, odstraňovanie textu
 • Ako vkladať do textu špeciálne znaky a symboly
 • Rýchly výber textu – znak, slovo, riadok, veta, odsek, celý text, súvislý a nesúvislý výber
 • Možnosti kopírovania a presúvania textu v rámci dokumentu aj do iných dokumentov
 • Ako jednoducho a rýchlo upraviť vzhľad textu – veľkosť písma, typ písma, rez písma, farba písma
 • Úprava odsekov – nastavenie zarovnania textu, zmena riadkovania odsekov
 • Možnosti automatického číslovania strán v dokumentoch

03  Outlook

 • Popis použitia jednotlivých poštových priečinkov – doručená, odoslaná, odstránená, k odoslaniu, koncepty
 • Vytvorenie novej poštovej správy
 • Prečítanie prijatej pošty
 • Ako si prezrieť a spracovať vložené prílohy
 • Poslanie prijatej pošty ďalším príjemcov
 • Formátovanie textu správy
 • Odstránenie prijatej pošty, vytváranie konceptov poštových správ
 • Posielanie poštovej správy viacerým príjemcom
 • Automatická kontrola správnosti adries pred odoslaním správy
 • Ako zabezpečiť aby pri posielaní správy viacerým príjemcom neboli mailové adresy ostatných príjemcov viditeľné
 • Nastavenie dôležitosti správy a príznaku správy
 • Vytvorenie vlastného adresára pomocou kontaktov
 • Úpravy a odstránenie kontaktu
 • Práca s kalendárom

04  Internet

 • Nastavenie domovskej / štartovacej stránky
 • Zobrazovanie webových stránok v novom okne
 • Zastavenie načítavania webovej stránky
 • Obnovovanie webových stránok
 • Zobrazovanie a skrývanie obrázkov na webových stránkach
 • História navštívených stránok
 • Používanie hypertextových odkazov
 • Obľúbené položky a možnosti ich využitia, správa obľúbených položiek
 • Prehľad techník vyhľadávania údajov na stránkach
 • Ako si vybrať vhodný vyhľadávač
 • Vyhľadávanie informácií pomocou kľúčového slova alebo frázy
 • Kombinovanie výberových kritérií pri vyhľadávaní

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk