Zvuk a video v prezentáciách

Svoju prezentáciu môžete spestriť multimédiami. Vložte a pomocou nastavení upravte video alebo zvuk, ktoré vaše publikum zaujme. V novších verziách PowerPointu môžete nahrať aj obrazovku, prípadne zaznamenať zvuk.

Požadované multimédium vložte pomocou ikony na karte Vložiť.

Kliknite na ikonu Zvuk, Video, resp. pri nahrávaní obrazovky vyberte ikonu Nahrávanie obrazovky.

Máte možnosť vybrať video online alebo z počítača, zvuk z počítača alebo ho zaznamenať.

Zvuk

Po vložení zvuku sa zobrazí obrázok „reproduktor“ s ovládačmi prehrávania zvuku.

K dispozícii budete mať dve dynamické karty Zvukové nástrojeFormátPrehrať.

Karta Formátovať umožňuje nastaviť vizuálne vlastnosti zobrazeného obrázku „reproduktor“.

Karta Prehrať poskytuje možnosti nastavenia prehrávania zvuku, napríklad:

  • cyklické opakovanie,
  • vystrihnutie časti záznamu,
  • hlasitosť,
  • prehrávanie popri snímkach (buď sa bude prehrávať len pri zobrazení danej snímky, alebo aj pri prechode na ďalšie snímky),
  • ako sa má spustiť (kliknutím alebo automaticky, keď sa zobrazí snímka), atď.

 

Video

Po vložení videa sa zobrazí okno s videom a ovládačmi prehrávania.

Video môžete upraviť pomocou dvoch dynamických kariet Nástroje pre video FormátPrehrať.

Na karte Formát sú možnosti pre úpravu vzhľadu videa. Môžete tu nastaviť aj úvodnú snímku (úvodný obrázok). Zvoliť môžete konkrétny záber z videa alebo ľubovoľný obrázok.

Pomocou ikon na karte Prehrať si nastavte požadované vlastnosti prehrávania, napríklad:

  • hlasitosť,
  • vystrihnutie časti záznamu,
  • ako sa má spustiť (automaticky alebo kliknutím),
  • cyklické opakovanie až do zastavenia,
  • prehrávanie v režime celej obrazovky, atď.

Videá sú vložené ako súčasť súboru, preto zvážte ich veľkosť. V niektorých prípadoch môže byť vhodné zmenšiť veľkosť videa pred jeho vložením do prezentácie. Prípadne môžete komprimovať videá priamo v prezentácii, a to pomocou karty Súbor, možnosť Informácie, kde nájdete voľbu Komprimovať videá.

Vybrať si môžete kvalitu podľa nastavení prezentácie, internetovú kvalitu alebo nízku. Komprimovaním mediálnych súborov môžete ušetriť miesto na disku a zlepšiť výkon pri prehrávaní.

Pútavosť prezentácie a nastavenie jej vlastností je veľmi dôležité pre upútanie publika a splnenie cieľa prezentácie. Na školení „Ako navrhnúť prezentácie, ktoré zaujmú“, prípadne na kurzoch PowerPointu pre začiatočníkovpokročilých sa dozviete viac nielen o nástrojoch PowerPointu, ale i o dôležitých pravidlách prezentovania. Prípadne nám napíšte na lapis@lapis.sk a pripravíme školenie podľa vašich požiadaviek.


Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.

Kontakt: lapis@lapis.sk