Prečo je Microsoft Excel dôležitejší ako kedykoľvek predtým?

Prečo je Microsoft Excel dôležitejší ako kedykoľvek predtým?

Excel je mocným nástrojom, ktorý figuruje v biznis procesoch v spoločnostiach po celom svete. Prvá verzia Microsoftu Excel bola prvýkrát vypustená v roku 1985 a postupne si získal status jedného z najdôležitejších kancelárskych programov na celom svete. Či už potrebujete analyzovať rôzne druhy dát, vytvárať zoznamy klientov, alebo naplánovať pracovné stretnutie,

FINANCIE A ÚČTOVNÍCTVO

Je to práve financie a účtovníctvo, ktoré sa v súčasnosti najviac spoliehajú a ťažia z Excelovských tabuliek. Pokročilé funkcie a vzorce v Exceli môžu totižto aj zložité procesy, ktorých dokončenie trvalo v minulosti aj týždne, zvládnuť už za pár minút.

Väčšina užívateľov Excelu vie, že v ňom môže sčitovať, odčitovať, násobiť, či deliť, avšak s pokročilými IF funkciami spolu v kombinácií s VLOOKUP, INDEX-MATCH-MATCH, alebo kontigenčnými tabuľkami toho dokážete neporovnateľne viac. Každá časť vášho biznisu môže ťažiť z pokročilej znalosti Excelu, marketing nevynímajúc.

PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Zatiaľ čo databázové systémy ako Oracle (ORCL), SAP (SAP), a Quickbooks (Intu) možno použiť na spravovanie mzdových či iných informácií o zamestnancoch, export dát do aplikácie Excel umožňuje užívateľom objavovať dôležité vzťahy, zhrnutie nákladov a hodín podľa výplatného obdobia, mesiacov, alebo rokov, prípadne lepšie pochopiť komplexnú zamestnaneckú či mzdovú štruktúru.

Využitie Excelu skutočne nemá takmer žiadne limity. Tu sú niektoré príklady:

  • Excel vytvára modely rastu tržieb pre nové produkty založené na prognózach zákazníkov
  • Pri plánovaní aktivít v rámci tímu môžete do tabuľky vpísať konkrétne dátumy, témy, či povinnosti
  • Pri vytváraní rozpočtu pre nový produkt môžete vytvoriť zoznam kategórií nákladov, pravidelne ho jednoducho aktualizovať, či vytvárať grafy pre jednotlivé kategórie
  • Môžete vypočítať rentabilné zľavy pre zákazníkov na základe ich mesačného objemu nákupov

Toto je však len veľmi krátky zoznam, ktorý ani zďaleka nevystihuje všestrannosť tohto nástroja.

Množstvo personalistov tvrdí: „Ovládanie programu Excel je jednou z najzákladnejších požiadaviek, ktoré majú zamestnávatelia pri prijímaní svojich zamestnancov. Veľakrát sa však stáva, že potenciálny uchádzač síce v životopise uvedie túto schopnosť, no opak je pravdou. Vieme to však pomerne jednoducho odhaliť. Zväčša stačí zopár konkrétnejších otázok.“

Pokiaľ by ste aj vy dokonale zvládnuť najrozšírenejší tabuľkový softwér a zvýšiť tým svoju hodnotu na trhu, presadiť sa, prípadne dať svojmu podnikaniu nový impulz, Lapis pre vás pripravil celý rad Excel školení od úplných začiatočníkov až po pokročilé analýzy dát, či programovanie vo VBA. Pozrite sa na našu ponuku a vyberte si ten správny kurz pre vás, alebo sa nám ozvite a spoločne nájdeme vhodnú alternatívu.