Prístup lektora je dôležitejší ako si myslíme

Učitelia sa musia zmeniť z ľudí, ktorí veľa rozprávajú, na ľudí, ktorí sú schopní počúvať a pochopiť„ takto to vystihol Lars Rokkjaer.

Vďaka dnešnému blogu vám ukážeme zákulisie našej práce a prezradíme vám čo si všímať na lektoroch v priebehu školení… Vybrali sme niekoľko  zručností, ktoré sú kľúčové v tom, ako sa na  kurze alebo školení cítite, koľko toho pochopíte a čo si z neho odnesiete.

  • Know-how

Základom všetkého sú vedomosti. Sú to najmä tie, ktoré sa týkajú danej problematiky. Lektor by mal byť dobre oboznámený so súčasným vývojom a trendmi v oblasti, ktorú školí. Aplikácia do praxe nesmie chýbať, ak si to máme ľahšie zapamätať. Dôležité je aj prepojenie s inými oblasťami aj osobné väzby s odborníkmi v odbore a praxi.

  • Schopnosti

Opýtali sme sa absolventov našich školení, aký by mal byť ideálny lektor. Mal by vedieť pútavo rozprávať, mať bohaté znalosti a vlastný názor, pochodil po svete, veľa videl a počul. Od iných sme zas zozbierali vlastnosti ako pracovitosť, sebaistota, dôslednosť, cieľavedomosť. Kľúčové sú najmä komunikačné schopnosti. Dobre vieme, že zastrašovaním a posmechom si nás nikto nezíska. Oceníme však asertivitu a empatiu.

  • Osobnosť a individuálny prístup

Každý účastník vzdelávania je na rôznej vzdelanostnej úrovni a dokáže sa učiť iným tempom. Od dobrého lektora sa dá očakávať, že zvolí individuálny prístup. To znamená, že zvolí iný prístup k pokročilým a iný pre tých, čo potrebujú ďalšiu pomoc. Nezanedbateľnou je aj osobnosť lektora. Hovorí sa, že vyučovacia hodina, na ktorej sa žiaci aspoň raz nezasmejú, je zlou hodinou.

Aký by mal byť prístup lektora?

Lektor by mal počúvať, nechať hovoriť, ak si niečo zasluhuje pochvalu, vždy ju vysloviť. Nesprávne odpovede by mal vysvetliť priateľsky, účastníkov povzbudiť, aby sa pýtali. Pre lepšiu predstavu uvádzať príklady a riešiť prípadové štúdie. Najviac pomáhajú študentom učitelia a lektori, ktorí reagujú na signály, ktoré študenti vysielajú a nie na chyby, ktoré robia.  Pravidlom pre lektora aj účastníkov by malo byť: nesnažme sa za každú cenu vyvarovať sa chybám, ale naopak priznať, že chyby sú dovolené a z chýb sa dá učiť.

Nie je to však len o prístupe lektora, ale aj o tom vašom.

Po absolvovaní hocako vynikajúceho kurzu môžete vedomosti buď odložiť na poličku alebo nové vedomosti používať. Vyberte si oblasť, ktorá vás naozaj zaujíma a chcete sa v nej vyznať. Určite je niečo, čo ste vždy chceli vedieť. S dobrou motiváciou vám to pôjde jednoduchšie.

Radosť z učenia je pri štúdiu rovnako dôležitá ako dýchanie pri behu“  Simone Weil

Práve preto je pre nás najdôležitejšie, aby ste všetko pochopili a z našich školení si odnášali aj dobrý pocit. Prvý krok môžete spraviť už dnes a prihlásiť sa na niektoré z aktuálnych školení, ktoré pre vás v Lapise pripravujeme.