Kategória: Články

Zoraďovanie v Exceli podľa farby

Údaje v Exceli môžete zoradiť podľa abecedy, podľa čísla od najmenšieho alebo od najväčšieho a pod. Zoraďovať sa dá aj podľa farby. Napríklad máme farebne odlíšené riadky a chceme zelené ako prvé, potom žlté, modré a na konci riadky bez farby.

Tvorba radov postupností v Exceli

Údaje v tabuľkách často tvoria rady postupností, ktorých manuálne vkladanie je zdĺhavé. Najčastejšou postupnosťou je číselná, napríklad 1, 2, 3, 4, 5 atď. Nemusíte ich vypisovať do buniek po jednej. Stačí napísať prvé dva členy, vyznačiť a potiahnuť. V článku sa dozviete podrobný postup i ďalšie možnosti, ktoré Excel ponúka.

Číslovanie strán v Exceli

Pri tlači viacerých strán je vhodné strany očíslovať. V Exceli sa dá nastaviť aj automatické číslovanie strán. Najskôr prejdite do zobrazenia Rozloženie strany pomocou ikony na karte Zobraziť. Namiesto bežného excelovského prostredia uvidíte stranu aj s okrajmi. V hornej časti je text Kliknutím pridajte hlavičku a v dolnej Kliknutím pridajte pätu. Hlavička aj päta sú rozdelené na tri časti. Kliknite...

Akú používate verziu Excelu?

Verzie Excelu sa nelíšia len vzhľadom, ale aj nastaveniami. To znamená, že niektoré postupy môžu v rôznych verziách fungovať inak. Napríklad verzia 2016 ponúka možnosti, ktoré vo verzii 2007 nenájdete. Novinky nájdete medzi funkciami, pri grafoch i kontingenčných tabuľkách.

Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku

Kontingenčné tabuľky patria k najpoužívanejším a najobľúbenejším nástrojom Excelu. Predstavujú jednoduché súhrny z databáz. Napríklad ako na obrázku, kde je uvedená databáza projektov a z nej je vytvorený súhrn celkovej ceny v jednotlivých kategóriách projektov. Takýto prehľad získate veľmi rýchlo pomocou kontingenčných tabuliek.

Ako odstrániť duplicitné riadky v EXCELI ?

Častým problémov databáz je, že sa opakujú riadky. To znamená, že jeden záznam máme viackrát. Toto spôsobuje nesprávnosť výpočtov a analýz. Riadky navyše je potrebné odstrániť. Ak databáza obsahuje veľmi veľa riadkov, tak je náročné ich nájsť. V Exceli však existuje jednoduchý nástroj, ktorý sa nazýva Odstrániť duplicity. Nájdete ho na karte Údaje. Veľmi rýchlo odstráni všetky...

Nastavenie vlastného formátu v Exceli

Vzorce a funkcie sú základom práce s Excelom. Ak je potrebné v bunke uviesť aj mernú jednotku, napr. ks, kg, t, l atď., tak sa môže stať, že výpočty nebudú fungovať a výsledkom vzorca bude chyba #HODNOTA!.   Merné jednotky nemôžu byť v bunke priamo napísané, ale musia byť nastavené ako formát čísla, t.j. jeho vzhľad. Ak máte v bunke vedľa...

Spojenie textu z viacerých buniek do jednej v Exceli

Predchádzajúci článok bol venovaný rozdeleniu textu z jednej bunky do viacerých pomocou nástroja Text na stĺpce. Ak potrebujete opačný postup, čiže spojiť texty z viacerých buniek do jednej bunky, môžete použiť vzorec alebo funkciu CONCATENATE. Pôvodné bunky môžu obsahovať napríklad meno a priezvisko. Na príkladoch si ukážeme, ako ich spojíte do jednej bunky. Spojenie textov pomocou vzorca: V prvom...

Aký prínos vám môže priniesť testovanie zamestnancov

Testovanie PC zručností môže priniesť pozitívny prínos v nasledujúcich prípadoch: Pravidelné vzdelávanie zamestnancov Overenie zručností už existujúcich zamestnancov Nábor nových zamestnancov – overenie ich zručností Pravidelné vzdelávanie zamestnancov býva práca personalistov vo veľkých spoločnostiach, kde sú školenia súčasťou benefitného systému a požiadaviek vedenia. Výber zamestnancov na školenie, spolu s výberom vhodného školenia, však býva pre personalistov nočnou morou....

Skvelá pomôcka – rozdelenie textu na stĺpce v Exceli

Ak pracujete v Exceli tak určite viete, že viaceré údaje v jednej bunke sa niekedy veľmi ťažko analyzujú. Je preto lepšie, ak si ich rozdelíte do viacerých buniek. Napríklad meno a priezvisko z jednej bunky do dvoch buniek. Ak potrebujete zoradiť priezviská podľa abecedy, tak je to veľmi namáhavá a náročná práca. Oveľa jednoduchšie sa bude pracovať, ak bude...