POTREBUJETE SÚBORY NA MIERU?

Trápia vás súbory, s ktorými pracujete? Tabuľky, výpočty, grafy... Zaberajú vám veľa času analýzy údajov (týždenné, mesačné, kvartálne...) v Exceli alebo v inom programe?

Konzultácia k zadaniu ZDARMA

Stačí povedať, čo má byť výstupom

Výstupy máte rýchlo, správne a prehľadne

Vaša efektivita jednoducho narastá

  • Nemusíte presne vedieť čo potrebujete (riešenie v Exceli, Accesse, PowerPointe alebo inom programe), stačí povedať, čo má byť v konečnej fáze výstupom.
  • Konzultácia k zadaniu súboru na mieru je u nás ZDARMA.
  • Upravíme/pripravíme vám súbor tak, aby ste mali opakovane výstupy rýchlo, správne a prehľadne.

"Pracovníci vo firmách často ani netušia, čo všetko je možné v programoch nastaviť a tým si zefektívniť a urýchliť denné aktivity."  - Ing. Marcela Hallová, PhD., lektorka IT

Máte záujem? Kontaktujte nás:
Tel.:
0904/406 653
Tel.: 037/6513 140
E-mail: lapis@lapis.sk

Realizované riešenia


Riešenie databázy od firmy LAPIS IT, s.r.o. nám pomohlo efektívne vyriešiť systém evidencie pracovných ciest a urýchliť nám spracovanie mesačného výkazu.

Partizanske Building Components SK, s.r.o., Malé Bielice

Správne nastavenie vzorcov v tabuľkách a ich vzájomné prepojenie mi ušetrilo celé hodiny práce.

Stumpp + Schüle, s.r.o. , Nové Zámky

Výhodou je, že nikam necestujete, nemusíte byť expertmi na všetko a Vaša efektivita jednoducho narastá!